Now showing items 238-257 of 389

   Subject
   optimalizace procesů,podnikový proces,hodnocení investic,virtualizace,automatizace,framework,BPMN,VMware [1]
   Osvětlení,LED technologie,náklady životního cyklu,analýza LCC,citlivostní analýza [1]
   Outstanding debt,outstanding debts management,outstanding debts maturity,outstanding debts recovery,bankruptcy,liquidation of a company,creditor,debtor,obligation,securing measures [1]
   Personální management,hodnocení výkonu pracovníků,řízení technologické firmy,metody hodnocení pracovníků,hodnotící pohovor,kalibrační schůzky [1]
   Personnel management,performance appraisal,management of a technology company,appraisal methodics,appraisal interview,calibration meeting [1]
   PESTLE Analysis [1]
   PESTLE analysis [1]
   PESTLE analýza [2]
   plan [1]
   plán [1]
   podnik [1]
   Podnik,hodnota,oceňování,metody oceňování podniku,strategická analýza,finanční analýza,finanční plán [1]
   Podnikatelský plán [1]
   podnikatelský plán [1]
   Podnikatelský plán, Marketingový mix, SWOT analýza, Finanční plán, pobočka, AAA Auto International a.s., personální zajištění [1]
   podnikatelský plán, webové aplikace, začínající podnik, průzkum trhu, marketingový plán, finanční plán [1]
   Podnikatelský plán, začínající podnik, malý a střední podnik, výroba potravin, raw tyčinka [1]
   podnikání [1]
   Podniková strategie [1]
   Podnikové procesy, analýza podnikových procesů, informační systém, ERP, Unified Modeling Language, UML, Business Process Model and Notation, BPMN, modelování procesů,implementace informačního systému [1]