Show simple item record

Current Trends and Visions in the Development of Car Deformation Zonesdc.contributor.advisorMičunek Tomáš
dc.contributor.authorMatějíček Martin
dc.date.accessioned2016-10-17T08:48:41Z
dc.date.available2016-10-17T08:48:41Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.identifierKOS-597327077905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66443
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Historie, současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobní automobilů" je představení historický milníků ve vývoji a současnost deformačních zón. Následuje rozbor karosérie a jednotlivých zón osobních automobilů z hlediska pasivní bezpečnosti a používaných materiálů. V neposlední řadě jsou naznačeny budoucích trendy v této problematice. Dále se práce zaměřuje na díl vozidel zvaný kapota, jsou zde uvedeny parametry, které musí kapoty splňovat a jak tyto parametry měřit. V praktické části je nejdříve zkoumána kvalita a vlastnosti těchto originálních a neoriginálních dílů před deformací, v druhé potom jejich deformační parametry.cze
dc.description.abstractThe purpose of the thesis "History, current trends and visions in the development of crumple zones" is a presentation of historic milestones in the development and present crumple zones. Following analysis of the bodywork and the different zones of passenger cars in terms of passive safety and used materials. Last but not least, an indication of future trends in the issue of passive safety. The thesis focuses on parts of automobiles called bonnet. Then there are the written parameters which the bonnet have to fulfill. In the practical part is firstly examined the quality and characteristics of the original and non-original parts before deformation, in the second part are then examined their deformation parameters.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectpasivní bezpečnost, deformační zóna, karoserie, kapota, originální, neoriginální díly, ochrana chodcůcze
dc.subjectpassive safety, crumple zones, bodywork, bonnet, original, non-original parts, pedestrian protectioneng
dc.titleSoučasné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobních automobilůcze
dc.titleCurrent Trends and Visions in the Development of Car Deformation Zoneseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeDvořák Jakub
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record