Show simple item record

Properties of the Seat Belts in Cars After Traffic Accidentdc.contributor.advisorMičunek Tomáš
dc.contributor.authorŠípek Martin
dc.date.accessioned2016-10-17T08:48:31Z
dc.date.available2016-10-17T08:48:31Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.identifierKOS-597327012505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66442
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Vlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehodě" je popis stavu jednotlivých částí bezpečnostního pásu, ve kterém se nacházejí po dopravní nehodě nebo nárazu a využití těchto aspektů při objasňování zmanipulovaných dopravních nehod. Dále je zde uvedeno stručné seznámení s tímto zádržným systémem a jsou zde také popsány jeho legislativní požadavky. Zejména pak testy, které se na bezpečnostních pásech provádějí. Součástí práce je také kapitola věnovaná biomechanice, biomechanickým kritériím a poraněním pasažéra ve vozidle, která mohou při nehodě vzniknout a jsou možnými ukazateli při objasňování dopravních nehod. V závěrečné části práce je uvedeno porovnání mezi novými, používanými a pásy po dopravní nehodě.cze
dc.description.abstractThe purpose of diploma thesis called " Properties of the seat belts in cars after traffic accident "is description of particular parts of seat belt after car accident or collision and application of these aspects for clarification of rigged car accidents. Furthermore, there is a brief introduction into seat belt theory and legislative requirements are described. Particularly, tests that are done on seat belts. The work also includes a chapter devoted to biomechanics, biomechanical criteria and occupant injuries that may arise in the accident and are potential indicators in explaining accidents. In conclusion comparison between new, used and seat belts after accident is introduced.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectBezpečnostní pás, popruh, navíječ, dopravní nehoda, zámek, zmanipulovaná nehoda, pevnost v tahucze
dc.subjectSeat belt, strap, retractor, traffic accident, seat belt buckle, rigged car accident, tensile strengtheng
dc.titleVlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehoděcze
dc.titleProperties of the Seat Belts in Cars After Traffic Accidenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeMaršík Josef
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record