Show simple item record

Structural Analysis of the Historical Bridgedc.contributor.advisorFajman Petr
dc.contributor.authorFalta Lukáš
dc.date.accessioned2016-10-17T08:46:29Z
dc.date.available2016-10-17T08:46:29Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.identifierKOS-595687048205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66402
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou obloukového kamenného mostu v blízkosti obce Úvaly metodou konečných prvků. Most je přístupný pouze pro chodce a cyklisty. Při tomto zatížení konstrukce nevykazuje viditelné poruchy. V práci je řešen možný pojezd automobilovou dopravou a jeho vliv na konstrukci. Numerické modelování bylo provedeno na základě dvouúrovňového modelování materiálových charakteristik zdiva. Způsobu jak tyto charakteristiky získat je věnována samostatná kapitola. Pro konstrukci byly vytvořeny dva modely. První - plošný desko-stěnový, model sleduje chování mostu jako celku. Druhý - prostorový, pak zkoumá chování klenebního pásu. Práce také podává základní přehled historického vývoje mostního stavitelství.cze
dc.description.abstractThis Diploma thesis deals with the analysis of arched stone bridge by finite element method. This bridge is situated close to Úvaly village and is only for pedestrians and cyclists available. The construction doesn´t seem to have any perceptible defects being loaded in this way. In this thesis, there´s also possible traffic load and it´s effect on the construction investigated. Numerical modeling based on two-level modeling of measonry properties has been also performed. How to obtain these material properties is investigated in one whole chapter of this thesis. There were two models of this construction created. The first one, slab-wall model, depicts the behaviour of the whole bridge. The second one, spatial model, deals with the vault´s behaviour. Main summary of the historical engineering development relating to bridges is also part of this presented thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectzdivo, historické mosty, statická analýza, klenba, kamenné zdivo, metoda konečných prvků.cze
dc.subjectmeasonry, historical bridges, structural analysis, vault, stonework, finite element method.eng
dc.titleStatická analýza historického mostucze
dc.titleStructural Analysis of the Historical Bridgeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-30
dc.contributor.refereeŘeřicha Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record