Zobrazit minimální záznam

Determining eccentricity of prism assemblies

dc.contributor.advisorBraun Jaroslav
dc.contributor.authorSobolová Kristýna
dc.date.accessioned2016-10-17T08:46:25Z
dc.date.available2016-10-17T08:46:25Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-595687039505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66400
dc.description.abstractCílem diplomové práce je navrhnout experiment pro určení excentricit geodetických pomůcek - trojnožek, trnů a hranolů, provést testování vybraných trnů a hranolů a analyzovat výsledky. Práce seznamuje s návrhem a ověřením měřické metody, určením měřické sítě, postupem měření a výpočtů a zpracováním těchto dat. Dále jsou zde mimo jiné popsány použité přístroje, pomůcky a softwary - program Precis Planner (k modelování navrhnuté konfigurace sítě a rozboru přesnosti před měřením) a program GNU Gama (k vyrovnání naměřených dat metodou nejmenších čtverců). Práce je doplněna fotografiemi testovaných geodetických pomůcek. Výsledkem diplomové práce jsou grafy pro jednotlivé trny a hranoly, které zobrazují zjištěné velikosti excentricit. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky.cze
dc.description.abstractThe goal of the diploma thesis is to propose an experiment in order to determine the eccentricity of geodetic accessories - tribrachs, carriers, prisms - and to test and analyse selected carriers and prisms. The work introduces the measurement proposal and its verification, the determination of geodetic network, the processed steps of measurements, calculations and the data processing. Additionally, there is a description of instruments, auxiliary tools and software - Precis Planner (for modelling the geodetic network configuration and the error propagation calculations), GNU Gama (for least squares adjustment method). Together with the text there are pictures of tested instruments. The outputs of this thesis are graphs of each carriers and prism showing the calculated eccentricity magnitude. In conclusion part there is a summary of acquired knowledge.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectexcentricita, hranol, trn, vyrovnání, metoda nejmenších čtverců (MNČ)cze
dc.subjecteccentricity, prism, carrier, adjustment, least squares method (LSM)eng
dc.titleUrčování excentricit hranolových sestavcze
dc.titleDetermining eccentricity of prism assemblieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeŠtroner Martin
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam