Show simple item record

Determining of plate flatness

dc.contributor.advisorUrban Rudolf
dc.contributor.authorToulová Iva
dc.date.accessioned2016-10-17T08:45:47Z
dc.date.available2016-10-17T08:45:47Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-595687036405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66387
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá určením rovinnosti desky pěti různými metodami měření. U prvních dvou metod byl použit digitální a optický nivelační přístroj. U zbylých třech byla použita prostorová polární metoda s manuálním a automatickým cílením na minihranol a manuálním cílením na odrazný štítek. Měřeno bylo ve dvou dnech v laboratoři na fakultě stavební ČVUT v Praze. V rámci práce bylo provedeno zaměření sto bodů desky ve dvou etapách. Přesnost jednotlivých metod byla stanovena z dvojího zaměření. V rámci zpracování byly naměřené hodnoty proloženy rovinou a z rozdílů odchylek od roviny byly znovu stanoveny přesnosti jednotlivých metod. Pro porovnání byly výsledky zaměření jednotlivých metod výškově srovnány pomocí robustního váženého průměru a zpracovány obdobně jako odchylky od proložené roviny.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the determination of flatness plate of five different methods of measurement. The first two methods were used digital levelling and optical levelling instrument. The remaining free measurements used the spatial polar method with manual and automatic targeting at precision prism and manual targeting at reflecting target. The measurements were per formed over two days in the laboratory at the Faculty of Civil Engineering in Prague. For the purpose of the paper, hundred points of the plate were measured in two phases. The accuracy of each method was established on the basis of double measurement. When processing the measured values interspersed a plane and out of the differences between the deviations from the plane the accuracy of each method was re-established. For comparison the results of different methods measurements were compared in terms of height using robust weighted average, and treated similarly as deviations from the fitted plane.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectDřevěná deska, Trimble S8, prostorová polární metoda, automatické cílení, manuální cílení, digitální nivelační přístroj, optický nivelační přístroj.cze
dc.subjectWooden plate, Trimble S8, spatial, polar method, automatic targeting, manual targeting, digital level instrument, optical level instrument.eng
dc.titleUrčení rovinnosti deskycze
dc.titleDetermining of plate flatnesseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeŠtroner Martin
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record