Show simple item record

Creation of photomap by unwrapping - processing possibilities

dc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorPůbal Miloslav
dc.date.accessioned2016-10-17T08:45:14Z
dc.date.available2016-10-17T08:45:14Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.identifierKOS-595687036805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66379
dc.description.abstractMezi cíle této diplomové práce patří průzkum současné situace na trhu zabývající se technologií tvorby fotoplánu rozvinutím a získání vhodných nástrojů (softwarů) do následného testování. V rámci seznámení se s danými softwary bude zkoumána jejich funkcionalita, použitelnost a rozdíly dílčích výstupů pomocí jejich vzájemného porovnání. U rozvinutých snímků bude stanovena jejich relativní a absolutní přesnost a v neposlední řadě také bude posouzena jejich obrazová kvalita. Na základě těchto výsledků budou formulovány závěry a určeny výhody a nevýhody každého testovaného softwaru.cze
dc.description.abstractBetween the aims of this diploma thesis includes reconnaissance of current market dealing with technology of photomap creation by unwrapping method and obtaining of suitable software for subsequent testing. During familiarization with given software, its functionality, usability and differences of partial outputs will be examined using mutual comparison. Relative and absolute precision of unwrapped photos will be determined and last but not least their picture quality will be evaluated. Based on these results, advantages and disadvantages of every tested software will be determined.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectFotoplán, rozvinutí, válcové a kuželové objekty, software PhoToPlan, software LupoScan, software PhotoUnwrap, přesnost, testovánícze
dc.subjectPhotomap, unwrapping, cylindrical and conical objects, software PhoToPlan, software LupoScan, software PhotoUnwrap, precision, testingeng
dc.titleTvorba fotoplánu rozvinutím - možnosti zpracovánícze
dc.titleCreation of photomap by unwrapping - processing possibilitieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeDvořáček Petr
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record