Show simple item record

CFD simulation of impinging jet

dc.contributor.advisorPetera Karel
dc.contributor.authorNandi Jagannath
dc.date.accessioned2016-10-17T08:43:41Z
dc.date.available2016-10-17T08:43:41Z
dc.date.issued2016-06-07
dc.identifierKOS-595684113405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66324
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na CFD simulaci toku a přestupu tepla impaktního proudu v kruhové trysce dopadajícího na rovinnou desku o určité vzdálenosti. Byly provedeny simulace pro různé vzdálenosti trysky od desky a různá Reynoldsova čísla. Byly porovnány výsledky pro constantní a vyvinutý rychlostní profil na vstupu trysky. Byla vyhodnocena závislost Nusseltova čísla na bezrozměrném poloměru r/D. Různé modely turbulence dostupné v ANSYS Fluent (k epsilon, k omega SST, atd) byly porovnány s experimentálními daty z literatury. Na základě těchto výsledků pak může být vyhodnocen vhodný model turbulence pro příslušné hodnoty Reynoldsova čísla a vzdálenosti trysky od impaktované desky (různé poměry z/D).cze
dc.description.abstractThis works aims at CFD simulation of flow and heat transfer of impinging jet through circular nozzle which impacts the flat plate at certain distance. Simulation for various distances of the nozzle to impinging plate and Reynolds number were performed. Boundary conditions with constant and developed profile at the nozzle inlet were compared. In this analysis of heat transfer, the Nusselt number dependency in on dimensionless radius r/D was evaluated. Different turbulence models are available in ANSYS Fluent (k epsilon, k omega SST, etc).These were compared with experimental data from literature. From this perspective proper turbulence model can be evaluated for different Reynolds number and different nozzle to impinged plate distances (at different z/D ratio).eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectCFD simulace, impaktní proud, přenos tepla, Nusseltovo číslo, Reynoldsovo číslocze
dc.subjectCFD simulation, Impinging jet, Heat transfer, Nusselt number, Reynolds numbereng
dc.titleCFD simulation of impinging jetcze
dc.titleCFD simulation of impinging jeteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-30
dc.contributor.refereeSkočilas Jan
theses.degree.disciplineProcesní technikacze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record