Show simple item record

Anisochronic Control by Control System Tecomat Foxtrot

dc.contributor.advisorHofreiter Milan
dc.contributor.authorHunčovský Martin
dc.date.accessioned2016-10-17T08:38:54Z
dc.date.available2016-10-17T08:38:54Z
dc.date.issued2016-06-13
dc.identifierKOS-587865105205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66172
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem anisochronního řízení pomocí metody "požadovaného modelu" a vytvořením programového modulu anisochronního regulátoru pro systém Tecomat Foxtrot. Dále práce porovnává řízení navrženým anisochronním regulátorem s řízením PID regulátorem seřízeným metodou Ziegler Nichols na simulačních příkladech a na reálné úloze. V této práci navržený anisochronní regulátor se ukázal v porovnání s PID regulátorem seřízeným metodou Ziegler Nichols na simulačních příkladech v programu Matlab Simulink jako lepší, s kratší dobou regulace a menším relativním překmitem. V porovnání na vybrané reálné soustavě měla přechodová charakteristika uzavřeného regulačního obvodu s anisochronním regulátorem menší relativní překmit regulované veličiny než s PID regulátorem, doba regulace byla u obou regulátorů přibližně stejná. Při porovnání reakce na skokovou změnu poruchové veličiny se ukázalo řízení navrženým anisochronním regulátorem jako horší jak v simulačních příkladech, tak na reálné soustavě.cze
dc.description.abstractThis paper describes design of an anisochronic controller using the Desired Model Method and design of a program module for anisochronic control for Tecomat Foxtrot control system. This paper also compares the proposed anisochronic controller with a PID controller (tuned using the Ziegler Nichols method) on simulation examples and a real system. The proposed anisochronic controller showed, compared with the PID controller (on simulation examples in Matlab Simulink), better regulation time and smaller relative overshoot. Compared on the real system, the regulation time was almost the same for both controllers, but the step response of the closed control loop with anisochronic controller had smaller relative overshoot than the loop with the PID controller. The disturbance rejection of the anisochronic controller, showed by both simulation and experiment, was worse than the disturbance rejection of the PID controller tuned using the Ziegler Nichols method.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectanisochronní řízení, PID regulátor, Ziegler Nichols, metoda "požadovaného modelu", Tecomat Foxtrot, PLCcze
dc.subjectAnisochronic Control, PID Controller, Ziegler Nichols, Desired Model Method, Tecomat Foxtrot, PLCeng
dc.titleAnisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrotcze
dc.titleAnisochronic Control by Control System Tecomat Foxtroteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-07-01
dc.contributor.refereeTrnka Pavel
theses.degree.disciplinePřístrojová a řídicí technikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record