Show simple item record

Influence of heat treatment of the P/M HSS Vanadis 23 and Vanadis 30 on wear resistance at 500 °C

dc.contributor.advisorSobotová Jana
dc.contributor.authorVlach Tomáš
dc.date.accessioned2016-10-17T08:38:12Z
dc.date.available2016-10-17T08:38:12Z
dc.date.issued2016-07-19
dc.identifierKOS-587865091005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66159
dc.description.abstractPráce je zaměřena na porovnání vlivu užití kryogenního zpracování na odolnost proti opotřebení Cr-Mo-V rychlořezné oceli Vanadis 23 a Cr-Mo-V-Co rychlořezné oceli Vanadis 30 vyrobené technologií práškové metalurgie. Vzorky ocelí byly tepelně zpracovány ve dvou sériích. První série byla kalena a popouštěna, u druhé bylo kryogenní zpracování vloženo mezi kalení a popouštění. V rámci experimentu byla hodnocena tvrdost a odolnost proti opotřebení metodou Pin on Disc, tato zkouška byla provedena při teplotách 23 a 500 °C. Měření tvrdosti neprokázalo výrazný vliv užití kryogenního zpracování na tvrdost sledovaných ocelí. Zkouška Pin on Disc vykazovala pro obě oceli po užití kryogenního zpracování mírné zlepšení odolnosti proti opotřebení při teplotě zkoušky 23 °C. Při teplotě 500 °C byl prokázán pozitivní vliv kryogenního zpracování pro ocel Vanadis 23, pro ocel Vanadis 30 se tento efekt neprojevil.cze
dc.description.abstractThe work is focused at compare the effect of the use of cryogenic treatment on wear resistance of Cr-Mo-V high speed steel Vanadis 23 and Cr-Mo-V-Co high speed steel Vanadis 30 produced by powder metallurgy. Samples of steel were heat treated in two series. The first series was quenching and tempering, at the second series cryogenic processing was inserted between the quenching and tempering. In the experiment part was evaluated hardness and wear resistance by Pin on disc, this test was performed at temperatures of 23 and 500 ° C. Hardness measurements showed no significant effect use of the cryogenic processing to hardness studied steels. Pin on disc test showed both steel after use cryogenic processing slight improvement in the wear resistance test at 23 ° C. At 500 ° C was demonstrated the positive influence of the cryogenic processing for steel Vanadis 23, for steel Vanadis 30 this effect wasn´t demonstrated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectprášková metalurgie, rychlořezná ocel, Vanadis 23, Vanadis 30, Pin on Disc, opotřebení, zmrazování, DCT, Deep Cryogenic Treatment,cze
dc.subjectpowder metalurgy, high-speed steel, Vanadis 23, Vanadis 30, Pin on Disc, wear and tear, cryogennic freezing, DCT, Deep Cryogenic Treatmenteng
dc.titleVliv způsobu tepelného zpracování P/M rychlořezných ocelí Vanadis 23 a Vanadis 30 na odolnost proti opotřebení při teplotě 500 °Ccze
dc.titleInfluence of heat treatment of the P/M HSS Vanadis 23 and Vanadis 30 on wear resistance at 500 °Ceng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-12
dc.contributor.refereePriknerová Petra
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record