Recently added

Now showing items 1-20 of 43

  • Vazba mezi zkřehnutím ocele HR3C a mikrostrukturními změnami způsobenými teplotní expozicí 

   Author: Vojtěch Smola; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato práce se zabývá precipitací křehké sigma fáze a jejím vlivem na zkřehnutí žáropevné austenitické oceli HR3C. Použité experimentální materiály byly základní materiál (dodaný stav) a izotermicky exponované materiály při ...
  • Hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast 

   Author: Weberová Zuzana; Supervisor: Vacková Taťana; Opponent: Bartoš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro hodnocení adheze ve svařovaných spojích kov-plast, která bude zahrnuta do výzkumu povrchových úprav pro zlepšení adheze mezi kovy a plasty. Hlavní požadavky na ...
  • Prepregy s termoplastickou matricí 

   Author: Rusňáková Kateřina; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Cerman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Diplomová práce pojednává o prepregu s termoplastickou matricí s výztuží z čedičové nebo kevlarové tkaniny, jeho vlastnostech, výrobě a zkušebních metodách. Praktická část práce blíže popisuje výrobu zkušebních těles a ...
  • Vliv chemického složení a struktury slinutého karbidu na jeho obrobitelnost laserem. 

   Author: Stuchlík Jiří; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cíl diplomové práce je ve zjištění vztahu vlastností slinutého karbidu a jeho obrobitelnosti laserem z pohledu produktivity. Jako zkušební materiály byly použity vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů od výrobců ...
  • Plazmový nástřik keramických povlaků pro vysokoteplotní tribologické aplikace 

   Author: Petelová Kristýna; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Sláčík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na plazmou stříkané keramické povlaky pro vysokoteplotní tribologické aplikace. Budou uvedeny různé materiály pro vysokoteplotní tribologické aplikace. Bude popsán vodou stabilizovaný ...
  • Vliv mikrostruktury na vlastnosti vybraných slitin Ni a Co pro vysokoteplotní aplikace 

   Author: Málek Jakub; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Podhorná Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V teoretické části předložené diplomové práce byly představeny superslitiny na bázi niklu a kobaltu, které jsou používány pro aplikace namáhané za vysokých teplot, například jako součásti leteckých motorů. Byly popsány ...
  • Volba alternativního polymerního materiálu pro výrobek aplikovaný v nemocničním lůžku 

   Author: Vastl Vojtěch; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Berka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice výběru vhodného polymerního materiálu. Konkrétně je vybírán materiál pro výrobek od firmy Linet spol. s r.o., který je aplikovaný v nemocničním lůžku. Na základě znalostí ...
  • Vliv mikrostruktury polotovaru na vlastnosti kované slitiny AlMgSi 

   Author: Vojna Martin; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin AlMgSi vyrobených lisováním nebo horizontálním kontinuálním litím HCM. Význam těchto slitin roste s tlakem na snižování hmotnosti ...
  • Optimalizace procesu indukčního popouštění dílu Achse Ziehkeil 

   Author: Dudlíček Jan; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Holeček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá indukčním tepelným zpracováním dílu pro automobilový průmysl. Cílem práce je určit optimální parametry pro díl s proticementační pastou. Dále je cílem provést rozbor pracovního cyklu indukčního ...
  • Optimalizace žárového nástřiku elektrickým obloukem 

   Author: Nepovím Petr; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Špirko Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá optimalizací žárového nástřiku elektrickým obloukem při generální opravě komponent průmyslových plynových turbín ve společnosti Solar Turbines EAME s.r.o.. Optimalizace spočívá v nahrazení používaného drátu ...
  • Vliv vstupního materiálu na kvalitu výrobků 

   Author: Pecháček Jiří; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Francírek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Práce se zabývá vlivem vstupního materiálu vícenásobné extruze na kvalitu výsledného produktu. Dále problematikou výroby tvarově podobných kelímků, které jsou z pohledu výroby i kvality bezproblémové (OK) a problémové ...
  • Vliv mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin Al-Mg-Si pro automobilový průmysl 

   Author: Kružík Jan; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce se zabývá vlivem mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin Al-Mg-Si používaných v automobilovém průmyslu. Obsah práce je rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývá výrobou hliníku a ...
  • Řešení adheze u kompozitů s polymerní matricí 

   Author: Vasil Tomáš; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Habr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice adheze v kompozitních materiálech s polymerní matricí. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy v oblasti kompozitního inženýrství a současně nabízí přehled ...
  • Zkoušení materiálu instrumentovanou vnikací zkouškou 

   Author: Čermáková Veronika; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Diplomová práce se v úvodní teoretické části zabývá charakteristikou tvrdosti, rozdělením a historickým vývojem metod měření tvrdosti. Dále je charakterizována instrumentovaná vnikací zkouška tvrdosti a faktory, které tuto ...
  • Vliv parametrů tepelného zpracování na popouštěcí křivky nástrojové oceli X210Cr12 

   Author: Kuksenko Yana; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   V rámci předložené diplomové práce byly zjištěny popouštěcí křivky pro nástrojovou ocel pro práci za studena X210Cr12. Byl sledován vliv parametrů tepelného zpracováni, konkrétně kaleni ve vakuu z teploty 1020 ?C a vliv ...
  • Optimalizace procesu alitování turbínových lopatek 

   Author: Rohlová Marie; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Práce pojednává o principu a způsobu vytváření alitačních vrstev sloužících jako ochrana proti vysokoteplotní korozi, aplikovaném pro vícestupňové turbomotory. Zkoumá výslednou kvalitu alitační vrstvy v závislosti na ...
  • Hodnocení životnosti vybraných nástrojů pro tváření za studena 

   Author: Moravcová Nikola; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Bartoň Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení životnosti vybraných nástrojových ocelí pro práci za studena. Jako nástroj pro hodnocení životnosti bylo vybráno měření opotřebení. Předmětem zkoumání byly konvenční metalurgií ...
  • Tepelné zpracování dutých tyčí z bórové oceli 22MnB5 na rámy automobilových sedaček 

   Author: Ptáčková Eva; Supervisor: Beneš Libor; Opponent: Machek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato diplomová práce byla sepsána na podnět společnosti Mubea při řešení problematiky návrhu nových parametrů tepelného zpracovaní a jejich ověření. Cílem této práce bylo nalezení technologie, která by zajistila u svařovaných ...
  • Vliv koncentrace pigmentu na vlastnosti PVC 

   Author: Mukařovská Klára; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Malý Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu koncentrace pigmentů na vlastnosti polyvinylchloridu (PVC). Pigmenty jsou přidávány do PVC za účelem změny barvy a zvýšení kryvosti materiálu. V první části diplomové práce ...
  • Strukturální změny teplotně exponované žáropevné oceli HR3C 

   Author: Otcovský Josef; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Douda Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Tato diplomová práce se zabývá strukturálními změnami žáropevné oceli HR3C. Teoretická část se zabývá strukturou a precipitací fází žáropevných ocelí, které se u této oceli mohou vyskytovat. V experimentální části jsou ...