Now showing items 1-20 of 104

  • Strukturní analýza slitiny TiNbCr vhodné pro skladování vodíku v pevné fázi 

   Author: Peter Praženica; Supervisor: Hájková Pavlína; Opponent: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tématem této diplomové práce je strukturní analýza slitiny TiNbCr. Práce se v teoretické části zabývá problematikou skladování vodíku v pevné fázi a rozebírá také některé konkrétní slitiny. Dále je popsaný návrh slitiny ...
  • Návrh slitiny vhodné pro skladování vodíku v pevné fázi a optimalizace parametrů výroby 

   Author: František Kalianko; Supervisor: Hájková Pavlína; Opponent: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá nedávnými pokroky ve skladování vodíku v pevné fázi. V teoretické části je popsán vodík jako zdroj energie a problematika jeho skladování se zaměřením na skladování v pevné fázi, zejména ...
  • Vodíková křehkost pláště čpavkového reaktoru R 201 

   Author: Jan Potůček; Supervisor: Čižmárová Elena; Opponent: Velgosová Oksana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Diplomová práce se zabývá vodíkovou křehkost čpavkového reaktoru R 201. Teoretická část rozebírá vztah mezi vodíkem a kovy, popisuje zdroje vodíku a vodíkoví pasti. Dále je popsán postup vodíku do materiálu dle druhu ...
  • Vliv teploty na tribologické vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg 

   Author: Jakub Včelák; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Hudec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Předložená diplomová práce hodnotí vliv různých stavů 3D tištěné slitiny AlSi10Mg na tribologické vlastnosti a strukturu za vyšších teplot v rozmezí 100-300 °C. U vzorků vyrobených metodou SLM byl porovnán stav As built ...
  • Odolnost proti opotřebení slinuté vícesložkové slitiny HfNbTaTiZr zesílené nitridovou disperzí 

   Author: Minh La; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Moravčík Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Refrakční vysokoentropická slitina HfNbTaTiZr dopovaná různým množstvím dusíku byla vyrobena práškovou metalurgií, mechanickým legováním a metodou SPS (Spark plasma sintering). Bylo zjištěno fázové složení, mikrostruktura, ...
  • Testování tribologických vlastností třecích dvojic vhodných pro celopolymerní implantáty 

   Author: Marek Hrdlička; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Denk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Práce se zabývá tribologickými vlastnostmi polymerních materiálů, které by v budoucnu mohly sloužit pro výrobu celopolymerních kloubních implantátů. Cílem práce bylo navržení optimální celopolymerní třecí dvojice z hlediska ...
  • Korozní vlastnosti palivového pokrytí se zvýšenou odolností vůči havarijním situacím 

   Author: Petr Červenka; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Ševeček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   V reakci na havárii v jaderné elektrárně Fukušima vznikl požadavek na vývoj nových materiálů odolných jaderných paliv (ATF), které kromě zvýšení jaderné bezpečnosti umožňují zlepšit provozní efektivitu palivového cyklu. V ...
  • Hodnocení únavového porušení lopatek z niklových slitin 

   Author: Lukáš Jurásek; Supervisor: Krčil Jan; Opponent: Zýka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato práce se zabývá únavovým porušením rotorových lopatek prvního a druhého stupně vysokotlaké trubíny trubohřídelového motoru TV3-117. Práce obsahuje podrobnou teoretickou rešerši na téma niklových superslitin, creepu, ...
  • Výběr materiálu pro 3D tisk součásti 

   Author: Vojtěch Krůta; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Hovádek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou plastového FDM 3D tisku. Cílem práce je výběr vhodného materiálu pro 3D tisk páčky nouzového hydraulického systému v leteckém simulátoru. Teoretická část se zabývá principem a ...
  • Bioaktivní vrstvy na slitinách s nízkým elastickým modulem a mezivrstvou Ti deponovanou nadzvukovou kinetizací 

   Author: Vojtěch Lukeš; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Bagherifard Sara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato diplomová práce pojednává o využití technologií cold spray a WSP-H pro depozici hyb-ridního povlaku složeného z krycí mezivrstvy titanu a svrchní vrstvy hydroxylapatitu na sub-strát z hořčíkové slitiny. Cílem experimentu ...
  • Únavové a lomově-mechanické vlastnosti slitiny AlMg1SiCu připravené aditivní výrobou technologií nadzvukové kinetizace 

   Author: Jakub Kortus; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Šiška Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním mechanických a únavových vlastností slitiny hliníku AlMg1SiCu připravené metodou nadzvukové kinetizace. Teoretická část se zabývá problematikou nadzvukové kinetizace, zkoušení mechanických ...
  • Příprava biopolymeru pro 3D tisk 

   Author: Radek Čech; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Antoň Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce se zaměřuje na extrakci polyhydroxybutyrátu z vlastní vypěstované řasy. Dále se soustředí na výzkum směsí biopolymerů, spojený s výrobou filamentu. Vytvořený filament se použil pro 3D tisk vzorků, na kterých ...
  • Příprava kompozitní struny pro 3D tisk 

   Author: Václav Voltr; Supervisor: Jeníková Zdeňka; Opponent: Špatenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice elektricky vodivých polymerních materiálů a také o tématu 3D tisku kompozitních materiálů. Praktická část diplomové práce se zabývá přípravou vlastních kompozitních filamentů, ...
  • Nástřiky chromu a wolfram-chromu technologií RF-ICP pro jadernou fúzi 

   Author: Petr Králíček; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Zýka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá vývojem nástřiků chromu a wolfram-chromu technologií RF-ICP pro jadernou fúzi. V teoretické části je popsána problematika jaderné fúze a základní charakteristiky technologie radiofrekvenčně řízeného ...
  • Vlastnosti nástřiků wolframu deponovaných technologií RF-ICP 

   Author: Lukáš Babka; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Loke Kelvin Zhi Cheng
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce popisuje využití technologie radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu pro deponování nástřiků wolframu na ocelové substráty. Cílem experimentální části práce bylo optimalizovat proces a nanést ...
  • Depozice vazebných vrstev W-316L pomocí technologie RF-ICP pro fúzní aplikace 

   Author: Jakub Vála; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Kovářík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato diplomová práce je zaměřena na technologii radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu s důrazem na využití této technologie pro depozici nástřiků směsí W-316L na ocelové substráty. Hlavním cílem této práce je nanesení ...
  • Posouzení kvality provedení opravných svarů z progresivní austenitické ocele pro nadkritickou energetiku 

   Author: Dennis Rottenborn; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Čmakal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Cílem této diplomové práce je posouzení provedení opravných svarových spojů z progresivní austenitické ocele pro nadkritickou energetiku s využitím normy ČSN EN ISO 6520 a určování stupňů kvality dle normy ČSN EN ISO 5817. ...
  • Vliv mikrostrukturních změn způsobených teplotní expozicí na mechanické vlastnosti oceli SUPER 304H 

   Author: Veronika Kozáková; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Kružík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá precipitací σ – fáze a jejím vlivem na mechanické vlastnosti oceli Super 304H. V experimentální části byly použity vzorky exponované při teplotě 675 °C po dobu 12 000, 20 016 a 28 389 hodin. ...
  • Použití metody pozitronové anihilační spektroskopie pro studium nástřiků deponovaných nadzvukovou kinetickou depozicí 

   Author: Filip Štefaník; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Medřický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Práce se zabývá studiem vlastností povrchových nástřiků tří zvolených technicky významných slitin deponovaných nadzvukovou kinetickou depozicí. Mimo SEM, EDS, XRD a měření tvrdosti jsou tyto nástřiky poprvé v historii ...
  • Vliv mikrostrukturních změn způsobených teplotní expozicí na lomovou houževnatost oceli HR3C 

   Author: David Hovorka; Supervisor: Horváth Jakub; Opponent: Němec Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce se zabývá precipitací fází podél hranic zrn a jejich vlivem na lomovou houževnatost oceli HR3C. Pro experiment byly použity vzorky oceli HR3C izotermicky exponované po dobu 20, 50, 100, 500, 5 000, 10 000, 15 ...