Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 24

  • Strukturální změny teplotně exponované žáropevné oceli HR3C 

   Autor: Otcovský Josef; Vedoucí práce: Janovec Jiří; Oponent práce: Douda Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Tato diplomová práce se zabývá strukturálními změnami žáropevné oceli HR3C. Teoretická část se zabývá strukturou a precipitací fází žáropevných ocelí, které se u této oceli mohou vyskytovat. V experimentální části jsou ...
  • Vliv chemického složení a parametrů tepelného zpracování na vlastnosti a strukturu vybraných P/M rychlořezných ocelí 

   Autor: Lacza Jakub; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Táto diplomová práca je zameraná na hodnotenie vplyvu hlbokého zmrazovania a obsahu kobaltu na mechanické vlastnosti a štruktúru vybraných P/M rýchlorezných ocelí. Skúmanými materiálmi boli W-Mo-V oceľ Vanadis 23 a W-Mo-V-Co ...
  • Stanovení materiálových charakteristik metodou instrumentované indentace. 

   Autor: Teplý Stanislav; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato diplomová práce v teoretické části popisuje historii, různé přístupy a problematiku analýzy naměřené indentační křivky instrumentovanou indentační zkouškou. V praktické části jsou prověřeny některé postupy zjišťování ...
  • Vliv způsobu tepelného zpracování P/M rychlořezných ocelí Vanadis 23 a Vanadis 30 na odolnost proti opotřebení při teplotě 500 °C 

   Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Práce je zaměřena na porovnání vlivu užití kryogenního zpracování na odolnost proti opotřebení Cr-Mo-V rychlořezné oceli Vanadis 23 a Cr-Mo-V-Co rychlořezné oceli Vanadis 30 vyrobené technologií práškové metalurgie. Vzorky ...
  • Experimentální studium zbytkové životnosti vysokotlakých plynovodních potrubí 

   Autor: Kec Jan; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Sís Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem zbytkové životnosti plynovodního potrubí DN 300, u něhož byl detekován výskyt defektů typu trhlin, přičemž podle předběžných nedestruktivních zkoušek se jednalo o ...
  • Problematika adheze u kompozitních materiálů s polymerní matricí 

   Autor: Hájek Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Nevoralová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
   Tato práce se zabývá studiem adheze přírodních vláken a polyetylenové matrice v základním stavu a plazmově modifikovaném stavu. Předmětem práce je vyrobit zkušební vzorky, které budou zkoumány a vyhodnocovány. Cílem je ...
  • Vliv technologie výroby na strukturu vybrané Al slitiny 

   Autor: Altera David; Vedoucí práce: Pešlová Františka; Oponent práce: Luptáková Natália
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-13)
   Diplomová práce se zabývá plátovanými plechy hliníkové slitiny EN AW-2024 v závislosti na různých dobách výdrže při vysokých teplotách během tepelného zpracování a jejími vlivy na materiálové vlastnosti. V první části ...
  • Návrh zpřesnění výpočtu měřicích bodů hladinového palivoměru osobního automobilu 

   Autor: Royt Petr; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Hánová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá nepřesností indikace palivoměru, která byla zaznamenána v produkci palivových senzorů ve firmě Robert Bosch České Budějovice GmbH. V první části práce je popsán princip funkce potenciometrického ...
  • Tribologické PVD povlaky na bázi wolframu 

   Autor: Švácha Petr; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Podhorná Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-08)
   Práce se zabývá analýzou vybraných vlastností PVD povlaků na bázi wolframu deponovaných metodou reaktivního DC magnetronového naprašování a jejich srovnáním s běžnými povlaky CrN a TiN (mono- i multivrstvými). Teoretická ...
  • Změna povlakované vrstvy stříbra na textilním podkladě po statickém zatížení 

   Autor: Povoda Lukáš; Vedoucí práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Tepelná stabilita ultrajemnozrného titanu pro použití ve zdravotnictví 

   Autor: Sternerová Jana; Vedoucí práce: Šperlink Karel; Oponent práce: Očenášek Vladivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Heterogenní svarové spoje nových žáropevných ocelí pro vysokoparametrické elektrárny 

   Autor: Ducháček Petr; Vedoucí práce: Janovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hrubozrnost a odpevňovací procesy v podmínkách výroby elektrárenských rotorů 

   Autor: Mušutová Veronika; Vedoucí práce: Zuna Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza vlastností kombinace PVD povlaků a keramiky pro funkčně gradované materiály 

   Autor: Tondl David; Vedoucí práce: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalifikace kompozitního materiálu pro použití na letounu kategorie FAR23 

   Autor: Průša Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vývoj HT sendvičů pro balistickou ochranu 

   Autor: Nováček Vojtěch; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv procesů zpracování na vlastnosti titanových slitin 

   Autor: Zázvorka Matěj; Vedoucí práce: Janovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv tepelného zpracování na změnu struktury polyamidu 

   Autor: Opěla Jiří; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvalifikovaný odhad doby životnosti parovodů 

   Autor: Rund Martin; Vedoucí práce: Janovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv strukturních charakteristik na vlastnosti titanových slitin 

   Autor: Maňák Jan; Vedoucí práce: Anisimov Evgeniy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)