Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 38

  • Vliv mikrostruktury na vlastnosti vybraných slitin Ni a Co pro vysokoteplotní aplikace 

   Autor: Málek Jakub; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Podhorná Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V teoretické části předložené diplomové práce byly představeny superslitiny na bázi niklu a kobaltu, které jsou používány pro aplikace namáhané za vysokých teplot, například jako součásti leteckých motorů. Byly popsány ...
  • Volba alternativního polymerního materiálu pro výrobek aplikovaný v nemocničním lůžku 

   Autor: Vastl Vojtěch; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Berka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice výběru vhodného polymerního materiálu. Konkrétně je vybírán materiál pro výrobek od firmy Linet spol. s r.o., který je aplikovaný v nemocničním lůžku. Na základě znalostí ...
  • Vliv mikrostruktury polotovaru na vlastnosti kované slitiny AlMgSi 

   Autor: Vojna Martin; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin AlMgSi vyrobených lisováním nebo horizontálním kontinuálním litím HCM. Význam těchto slitin roste s tlakem na snižování hmotnosti ...
  • Optimalizace procesu indukčního popouštění dílu Achse Ziehkeil 

   Autor: Dudlíček Jan; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Holeček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá indukčním tepelným zpracováním dílu pro automobilový průmysl. Cílem práce je určit optimální parametry pro díl s proticementační pastou. Dále je cílem provést rozbor pracovního cyklu indukčního ...
  • Optimalizace žárového nástřiku elektrickým obloukem 

   Autor: Nepovím Petr; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Špirko Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá optimalizací žárového nástřiku elektrickým obloukem při generální opravě komponent průmyslových plynových turbín ve společnosti Solar Turbines EAME s.r.o.. Optimalizace spočívá v nahrazení používaného drátu ...
  • Vliv vstupního materiálu na kvalitu výrobků 

   Autor: Pecháček Jiří; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Francírek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Práce se zabývá vlivem vstupního materiálu vícenásobné extruze na kvalitu výsledného produktu. Dále problematikou výroby tvarově podobných kelímků, které jsou z pohledu výroby i kvality bezproblémové (OK) a problémové ...
  • Vliv mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin Al-Mg-Si pro automobilový průmysl 

   Autor: Kružík Jan; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce se zabývá vlivem mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin Al-Mg-Si používaných v automobilovém průmyslu. Obsah práce je rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývá výrobou hliníku a ...
  • Řešení adheze u kompozitů s polymerní matricí 

   Autor: Vasil Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Habr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice adheze v kompozitních materiálech s polymerní matricí. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy v oblasti kompozitního inženýrství a současně nabízí přehled ...
  • Zkoušení materiálu instrumentovanou vnikací zkouškou 

   Autor: Čermáková Veronika; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Diplomová práce se v úvodní teoretické části zabývá charakteristikou tvrdosti, rozdělením a historickým vývojem metod měření tvrdosti. Dále je charakterizována instrumentovaná vnikací zkouška tvrdosti a faktory, které tuto ...
  • Vliv parametrů tepelného zpracování na popouštěcí křivky nástrojové oceli X210Cr12 

   Autor: Kuksenko Yana; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   V rámci předložené diplomové práce byly zjištěny popouštěcí křivky pro nástrojovou ocel pro práci za studena X210Cr12. Byl sledován vliv parametrů tepelného zpracováni, konkrétně kaleni ve vakuu z teploty 1020 ?C a vliv ...
  • Optimalizace procesu alitování turbínových lopatek 

   Autor: Rohlová Marie; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Práce pojednává o principu a způsobu vytváření alitačních vrstev sloužících jako ochrana proti vysokoteplotní korozi, aplikovaném pro vícestupňové turbomotory. Zkoumá výslednou kvalitu alitační vrstvy v závislosti na ...
  • Hodnocení životnosti vybraných nástrojů pro tváření za studena 

   Autor: Moravcová Nikola; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Bartoň Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení životnosti vybraných nástrojových ocelí pro práci za studena. Jako nástroj pro hodnocení životnosti bylo vybráno měření opotřebení. Předmětem zkoumání byly konvenční metalurgií ...
  • Tepelné zpracování dutých tyčí z bórové oceli 22MnB5 na rámy automobilových sedaček 

   Autor: Ptáčková Eva; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Machek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato diplomová práce byla sepsána na podnět společnosti Mubea při řešení problematiky návrhu nových parametrů tepelného zpracovaní a jejich ověření. Cílem této práce bylo nalezení technologie, která by zajistila u svařovaných ...
  • Vliv koncentrace pigmentu na vlastnosti PVC 

   Autor: Mukařovská Klára; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Malý Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu koncentrace pigmentů na vlastnosti polyvinylchloridu (PVC). Pigmenty jsou přidávány do PVC za účelem změny barvy a zvýšení kryvosti materiálu. V první části diplomové práce ...
  • Strukturální změny teplotně exponované žáropevné oceli HR3C 

   Autor: Otcovský Josef; Vedoucí práce: Janovec Jiří; Oponent práce: Douda Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Tato diplomová práce se zabývá strukturálními změnami žáropevné oceli HR3C. Teoretická část se zabývá strukturou a precipitací fází žáropevných ocelí, které se u této oceli mohou vyskytovat. V experimentální části jsou ...
  • Experimentální studium zbytkové životnosti vysokotlakých plynovodních potrubí 

   Autor: Kec Jan; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Sís Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem zbytkové životnosti plynovodního potrubí DN 300, u něhož byl detekován výskyt defektů typu trhlin, přičemž podle předběžných nedestruktivních zkoušek se jednalo o ...
  • Vliv způsobu tepelného zpracování P/M rychlořezných ocelí Vanadis 23 a Vanadis 30 na odolnost proti opotřebení při teplotě 500 °C 

   Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Práce je zaměřena na porovnání vlivu užití kryogenního zpracování na odolnost proti opotřebení Cr-Mo-V rychlořezné oceli Vanadis 23 a Cr-Mo-V-Co rychlořezné oceli Vanadis 30 vyrobené technologií práškové metalurgie. Vzorky ...
  • Problematika adheze u kompozitních materiálů s polymerní matricí 

   Autor: Hájek Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Nevoralová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
   Tato práce se zabývá studiem adheze přírodních vláken a polyetylenové matrice v základním stavu a plazmově modifikovaném stavu. Předmětem práce je vyrobit zkušební vzorky, které budou zkoumány a vyhodnocovány. Cílem je ...
  • Stanovení materiálových charakteristik metodou instrumentované indentace. 

   Autor: Teplý Stanislav; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato diplomová práce v teoretické části popisuje historii, různé přístupy a problematiku analýzy naměřené indentační křivky instrumentovanou indentační zkouškou. V praktické části jsou prověřeny některé postupy zjišťování ...
  • Vliv chemického složení a parametrů tepelného zpracování na vlastnosti a strukturu vybraných P/M rychlořezných ocelí 

   Autor: Lacza Jakub; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Táto diplomová práca je zameraná na hodnotenie vplyvu hlbokého zmrazovania a obsahu kobaltu na mechanické vlastnosti a štruktúru vybraných P/M rýchlorezných ocelí. Skúmanými materiálmi boli W-Mo-V oceľ Vanadis 23 a W-Mo-V-Co ...