Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 33

  • Vliv vstupního materiálu na kvalitu výrobků 

   Autor: Pecháček Jiří; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Francírek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Práce se zabývá vlivem vstupního materiálu vícenásobné extruze na kvalitu výsledného produktu. Dále problematikou výroby tvarově podobných kelímků, které jsou z pohledu výroby i kvality bezproblémové (OK) a problémové ...
  • Vliv mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin Al-Mg-Si pro automobilový průmysl 

   Autor: Kružík Jan; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce se zabývá vlivem mikrostruktury polotovaru na mechanické vlastnosti slitin Al-Mg-Si používaných v automobilovém průmyslu. Obsah práce je rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývá výrobou hliníku a ...
  • Řešení adheze u kompozitů s polymerní matricí 

   Autor: Vasil Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Habr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice adheze v kompozitních materiálech s polymerní matricí. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy v oblasti kompozitního inženýrství a současně nabízí přehled ...
  • Zkoušení materiálu instrumentovanou vnikací zkouškou 

   Autor: Čermáková Veronika; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   Diplomová práce se v úvodní teoretické části zabývá charakteristikou tvrdosti, rozdělením a historickým vývojem metod měření tvrdosti. Dále je charakterizována instrumentovaná vnikací zkouška tvrdosti a faktory, které tuto ...
  • Vliv parametrů tepelného zpracování na popouštěcí křivky nástrojové oceli X210Cr12 

   Autor: Kuksenko Yana; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   V rámci předložené diplomové práce byly zjištěny popouštěcí křivky pro nástrojovou ocel pro práci za studena X210Cr12. Byl sledován vliv parametrů tepelného zpracováni, konkrétně kaleni ve vakuu z teploty 1020 ?C a vliv ...
  • Optimalizace procesu alitování turbínových lopatek 

   Autor: Rohlová Marie; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Práce pojednává o principu a způsobu vytváření alitačních vrstev sloužících jako ochrana proti vysokoteplotní korozi, aplikovaném pro vícestupňové turbomotory. Zkoumá výslednou kvalitu alitační vrstvy v závislosti na ...
  • Hodnocení životnosti vybraných nástrojů pro tváření za studena 

   Autor: Moravcová Nikola; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Bartoň Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení životnosti vybraných nástrojových ocelí pro práci za studena. Jako nástroj pro hodnocení životnosti bylo vybráno měření opotřebení. Předmětem zkoumání byly konvenční metalurgií ...
  • Tepelné zpracování dutých tyčí z bórové oceli 22MnB5 na rámy automobilových sedaček 

   Autor: Ptáčková Eva; Vedoucí práce: Beneš Libor; Oponent práce: Machek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato diplomová práce byla sepsána na podnět společnosti Mubea při řešení problematiky návrhu nových parametrů tepelného zpracovaní a jejich ověření. Cílem této práce bylo nalezení technologie, která by zajistila u svařovaných ...
  • Vliv koncentrace pigmentu na vlastnosti PVC 

   Autor: Mukařovská Klára; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Malý Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu koncentrace pigmentů na vlastnosti polyvinylchloridu (PVC). Pigmenty jsou přidávány do PVC za účelem změny barvy a zvýšení kryvosti materiálu. V první části diplomové práce ...
  • Strukturální změny teplotně exponované žáropevné oceli HR3C 

   Autor: Otcovský Josef; Vedoucí práce: Janovec Jiří; Oponent práce: Douda Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Tato diplomová práce se zabývá strukturálními změnami žáropevné oceli HR3C. Teoretická část se zabývá strukturou a precipitací fází žáropevných ocelí, které se u této oceli mohou vyskytovat. V experimentální části jsou ...
  • Experimentální studium zbytkové životnosti vysokotlakých plynovodních potrubí 

   Autor: Kec Jan; Vedoucí práce: Čižmárová Elena; Oponent práce: Sís Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem zbytkové životnosti plynovodního potrubí DN 300, u něhož byl detekován výskyt defektů typu trhlin, přičemž podle předběžných nedestruktivních zkoušek se jednalo o ...
  • Vliv způsobu tepelného zpracování P/M rychlořezných ocelí Vanadis 23 a Vanadis 30 na odolnost proti opotřebení při teplotě 500 °C 

   Autor: Vlach Tomáš; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Práce je zaměřena na porovnání vlivu užití kryogenního zpracování na odolnost proti opotřebení Cr-Mo-V rychlořezné oceli Vanadis 23 a Cr-Mo-V-Co rychlořezné oceli Vanadis 30 vyrobené technologií práškové metalurgie. Vzorky ...
  • Problematika adheze u kompozitních materiálů s polymerní matricí 

   Autor: Hájek Tomáš; Vedoucí práce: Jeníková Zdeňka; Oponent práce: Nevoralová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
   Tato práce se zabývá studiem adheze přírodních vláken a polyetylenové matrice v základním stavu a plazmově modifikovaném stavu. Předmětem práce je vyrobit zkušební vzorky, které budou zkoumány a vyhodnocovány. Cílem je ...
  • Stanovení materiálových charakteristik metodou instrumentované indentace. 

   Autor: Teplý Stanislav; Vedoucí práce: Cejp Jiří; Oponent práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato diplomová práce v teoretické části popisuje historii, různé přístupy a problematiku analýzy naměřené indentační křivky instrumentovanou indentační zkouškou. V praktické části jsou prověřeny některé postupy zjišťování ...
  • Vliv chemického složení a parametrů tepelného zpracování na vlastnosti a strukturu vybraných P/M rychlořezných ocelí 

   Autor: Lacza Jakub; Vedoucí práce: Sobotová Jana; Oponent práce: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Táto diplomová práca je zameraná na hodnotenie vplyvu hlbokého zmrazovania a obsahu kobaltu na mechanické vlastnosti a štruktúru vybraných P/M rýchlorezných ocelí. Skúmanými materiálmi boli W-Mo-V oceľ Vanadis 23 a W-Mo-V-Co ...
  • Tribologické PVD povlaky na bázi wolframu 

   Autor: Švácha Petr; Vedoucí práce: Horník Jakub; Oponent práce: Podhorná Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-08)
   Práce se zabývá analýzou vybraných vlastností PVD povlaků na bázi wolframu deponovaných metodou reaktivního DC magnetronového naprašování a jejich srovnáním s běžnými povlaky CrN a TiN (mono- i multivrstvými). Teoretická ...
  • Návrh zpřesnění výpočtu měřicích bodů hladinového palivoměru osobního automobilu 

   Autor: Royt Petr; Vedoucí práce: Špatenka Petr; Oponent práce: Hánová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá nepřesností indikace palivoměru, která byla zaznamenána v produkci palivových senzorů ve firmě Robert Bosch České Budějovice GmbH. V první části práce je popsán princip funkce potenciometrického ...
  • Vliv technologie výroby na strukturu vybrané Al slitiny 

   Autor: Altera David; Vedoucí práce: Pešlová Františka; Oponent práce: Luptáková Natália
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-13)
   Diplomová práce se zabývá plátovanými plechy hliníkové slitiny EN AW-2024 v závislosti na různých dobách výdrže při vysokých teplotách během tepelného zpracování a jejími vlivy na materiálové vlastnosti. V první části ...
  • Tepelná stabilita ultrajemnozrného titanu pro použití ve zdravotnictví 

   Autor: Sternerová Jana; Vedoucí práce: Šperlink Karel; Oponent práce: Očenášek Vladivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Změna povlakované vrstvy stříbra na textilním podkladě po statickém zatížení 

   Autor: Povoda Lukáš; Vedoucí práce: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)