Zobrazují se záznamy 1-20 z 36

   Klíčové slovo
   a cup,polypropylene,extrusion,plastic thermoforming,DSC,viscosity index [1]
   Al alloy 2024 - clad plates, structure, microstructure, microhardness, intermediate phase, metallography, fractography, spot analysis [1]
   Al slitina 2024 - plátované plechy, struktura, mikrostruktura, mikrotvrdost, intermediární fáze, metalografie, fraktografie, bodová analýza [1]
   Alitace,Turbínová lopatka,Difúzní žíhání,Alitační vrstva [1]
   Alitation,Aluminide coatings,Turbine blade,Diffusion annealing [1]
   aluminium alloy,EN AW 6110,EN AW 6082,horizontal overpressure casting,extrusion,microstructure,chemical composition,microhardness [1]
   Austenitic creep-resistant steels, HR3C, precipitation of phases, color etching. [1]
   Austenitické žáropevné oceli, HR3C, precipitace fází, barevné leptání. [1]
   Boron steel,induction hardening,tempering,plasticity supply [1]
   Bórové oceli,indukční kalení,popouštění,zásoba plasticity [1]
   cold work tool steel,heat treatment,tempering curve,deep cryogenic treatment,metallographics analysis,Pin-on-Disc [1]
   Cold work tool steels,ledeburitic steels,powder metallurgy,heat treatment,deep cryogenic treatment,wear resistance [1]
   Composite,adhesion,glass fibers,carbon fibers,matrix,plasma treatment of polyethylene,polyethylene,interphasComposite,interphase [1]
   Composites, adhesion, natural fibre, polymer matrix. [1]
   Deep cryogenic treatment, high-speed steel, powder metallurgy, cobalt [1]
   fuel level sensor, fuel level sender, indication accuracy, materials analysis [1]
   Hlboké zmrazovanie, rýchlorezná oceľ, prášková metalurgia, kobalt [1]
   Instrumented indentation test,hardness,history of hardness testing,mechanical properties,spherical indenter,elastic work,stress-strain curve,deformed area under the indentation punch,tensile test [1]
   instrumented indentation testing, spherical indentation, stress - strain curve, hardness, contact behaviour, mechanical properties, strain hardening exponent [1]
   instrumentovaná vnikací zkouška, sférická indentace, závislost napětí - deformace, tvrdost, kontaktní chování, mechanické vlastnosti, exponent deformačního zpevnění [1]