Show simple item record

Permtion Act of the Fountain in the Village Úsobí

dc.contributor.advisorTománková Jaroslava
dc.contributor.authorPožár Matyáš
dc.date.accessioned2016-10-17T08:36:04Z
dc.date.available2016-10-17T08:36:04Z
dc.date.issued2016-05-29
dc.identifierKOS-587864982505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66117
dc.description.abstractPředmětem této práce je návrh postupu podle stavebního zákona při získávání povolení rekonstrukce kašny v obci Úsobí. Teoretická část práce uvádí potřebnou legislativu pro povolování staveb. Podstatnou částí je zjištění, zda se jedná o kulturní památku, k čemuž se váže i historie obce a kašny samotné, uvedená v praktické části. Pro jednání se stavebním úřadem je potřeba navrhnout technické řešení rekonstrukce kašny. Pro rozhodnutí obce, zda je v jejích možnostech rekonstrukci zafinancovat, je důležitou informací výše nákladů. Ve věci financování bude nutno zjistit možné způsoby zdrojů prostředků. Tyto informace jsou obsaženy v praktické části.cze
dc.description.abstractThe subject of this work is to design the process according to the Construction Act in obtaining permits for reconstruction of the fountain in the village Úsobí. The theoretical part provides the necessary legislation for licensing structures. A substantial part is to determine whether it is a cultural monument, which is also related to the history of the village and the fountain itself, mentioned in the practical part. For dealing with building authority is required to engineer the reconstruction of the fountain. For the decision of the village, whether it is in its capabilities to finance the reconstruction, the amount of cost is the most important information. In the matter of the financing will be necessary to identify possible ways of funding sources. This information is contained in the practical part.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKašna, stavební povolení, dotace, rekonstrukce, stavební zákoncze
dc.subjectFountain, building permits, subsidies, reconstruction, construction laweng
dc.titlePovolování rekonstrukce kašny v obci Úsobícze
dc.titlePermtion Act of the Fountain in the Village Úsobíeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeProstějovská Zita
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record