Show simple item record

Frýdlant chateau - processing of maps and plans

dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorPlavcová Tereza
dc.date.accessioned2016-10-17T08:33:30Z
dc.date.available2016-10-17T08:33:30Z
dc.date.issued2016-05-23
dc.identifierKOS-587864874805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66063
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zpracováním dostupných mapových podkladů doplněných o plánovou, fotografickou a obrazovou dokumentaci Frýdlantského hradu a zámku. Významnými podklady jsou především povinné císařské otisky stabilního katastru, katastrální mapa vyřazená a první vydání státní mapy odvozené v měřítku 1:5000. Vybrané objekty v jednotlivých mapách jsou vektorizovány. Výsledky práce jsou publikovány prostřednictvím ArcGIS Online.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis processes available map data supplemented by plans, photographs and images of Frydlant castle and chateau. Some of the important documents are primarily Imperial Obligatory Imprints of the Stable Cadastre, cadastral map discarded and the first edition of the state map derived in a scale of 1: 5000. Selected objects on the individual maps are vectorized. The results are published through ArcGIS Online.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectStátní hrad a zámek Frýdlant, Císařské otisky stabilního katastru, Katastrální mapa vyřazená, Státní mapa odvozená (SMO5), ArcGIS, georeferencování, vektorizacecze
dc.subjectThe State castle and chateau Frydlant, Imperial Obligatory Imprints of the Stable Cadastre, Cadastral map discarded, State map derived (SMO5), ArcGIS, georeferencing, vectorizationeng
dc.titleZámek Frýdlant - zpracování mapové a plánové dokumentacecze
dc.titleFrýdlant chateau - processing of maps and planseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeZimová Růžena
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record