Show simple item record

Infectious waters entering sewer net

dc.contributor.advisorNábělková Jana
dc.contributor.authorHegar Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:21:57Z
dc.date.available2016-10-17T08:21:57Z
dc.date.issued2016-05-21
dc.identifierKOS-587864213405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65850
dc.description.abstractBakalářská práce si klade za cíl vyjasnit problematiku infekčních odpadních vod ze zdravotnických zařízení, které jsou vypouštěny do stokové sítě. Zabývá se příslušnými českými zákony a normami spojenými s touto tématikou, vymezuje limity infekčnosti vypouštěných vod, analyzuje dostupné tradiční i nové metody čištění a dezinfikování odpadních vod ze zdravotnických zařízení. Dále se tato práce věnuje událostem kontaminace pitné vody na reálné aglomeraci způsobené infekční odpadní vodou. Zaměřuje se na pravděpodobné zdroje znečištění, detaily kontaminace a problematiku infekčních vod v kanalizaci. Práce se také snaží doporučit čistírnám odpadních vod zdravotnických zařízení postupy vedoucí k eliminaci choroboplodných zárodků ve stokové síti.cze
dc.description.abstractIntention of this bachelor thesis is to clarify the issues of infectious wastewater discharged into sewer net from health facilities. It deals with relevant laws and technical standards associated with this subject, provides limits of discharged infectious wastewater, analyses available common and new methods of hospital wastewater treatment and desinfection. In addition, this work also focuses on recent affair of drinking water contamination by infectious wastewater in real agglomeration. It concentrates on probable pollution sources, contamination details and issues of infected wastewater in sewerage system in general. This thesis also recommends solutions for wastewater plants of health facilities in the matter of pre-elimination of germs in sewerage nets.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectinfekční odpadní vody, kontaminace pitné vody, čištění a dezinfekce odpadních vod ze zdravotnických zařízení, kanalizace, patogenní mikroorganismycze
dc.subjectinfectious wastewater, drinking water contamination, health facilities wastewater treatment and desinfection, sewerage system, pathogenic microorganismseng
dc.titleInfekční vody vypouštěné do stokové sítěcze
dc.titleInfectious waters entering sewer neteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeSýkora Petr
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record