Show simple item record

Fire design for apartment house

dc.contributor.advisorŠtefan Radek
dc.contributor.authorDouša Miroslav
dc.date.accessioned2016-10-17T08:13:40Z
dc.date.available2016-10-17T08:13:40Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-587864106105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65672
dc.description.abstractBakalářská práce řeší požárně bezpečnostní řešení a statický návrh vybraných konstrukčních prvků vybraného bytového domu. Práce je koncipována do čtyř částí. První část se zabývá revizí stavební části. Jde o zhodnocení architektonického návrhu po stavařské a statické stránce. Druhá část se zabývá požárně bezpečnostním řešením objektu, jako součásti projektové dokumentace pro stavební řízení. Třetí část se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce za běžné teploty. Čtvrtá část se zabývá posouzením již navržených prvků za běžné teploty na účinky požáru.cze
dc.description.abstractBachelor thesis solves fire safety design and static analysis of selected structural elements entered the apartment building. Work is divided into four parts. The first part deals with the revision of the building. It is an evaluation of architectural design to builders and static side. The second part deals with fire safety solution of the object, as part of project documentation for construction management. The third part deals with the static design of selected parts of the structure at normal temperature. The fourth part deals with the evaluation already proposed elements at normal temperature on the effects of fire.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPožárně bezpečnostní řešení, požární kodex, statický návrh, účinky požáru, Eurokód.cze
dc.subjectFire safety solutions, fire code, static analysis, the effect of fire, Eurocode.eng
dc.titlePožární řešení bytového domucze
dc.titleFire design for apartment houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeProcházka Jaroslav
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record