Show simple item record

Microwave Probe for Tumour Diagnosticsdc.contributor.advisorOppl Ladislav
dc.contributor.authorSkořepa Jiří
dc.date.accessioned2016-06-23T01:47:52Z
dc.date.available2016-06-23T01:47:52Z
dc.identifierKOS-587864656905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65313
dc.description.abstractTento projekt se zabývá návrhem detekčních sond zejména vlnovodného typu pro detekční systém nádorových onemocnění. Úkolem navržené sondy je optimálně vyzářit elektromagnetickou energii do homogenní biologické tkáně (prsní tkáně) s nehomogenitou v podobě nádorové tkáně a následně detekovat energii odraženou na rozhraní dvou různých permitivit - prsní tkáně a nádorové tkáně. Cílem je s pomocí simulátoru elektromagnetického pole navrhnout detekční sondu pro použití v mikrovlnném pásmu, optimalizovat její rozměr pro výše popsané použití a zhotovit takovou sondu. Pro zajištění kompatibility s měřícími přístroji a propojovacími kabely je nutné dodržet vstupní impedanci 50 ohm , což bude realizováno N-konektorem.cze
dc.description.abstractThis project focuses on design of detection probes based on waveguides for tumor diagnostic system. The main intention of designed probe is to optimally radiate electromagnetic energy into homogenous biological tissue (breast tissue) with inhomogeneity consisting of tumor tissue and then detect energy which is reflected on interface of two materials with different dielectric constant - breast tissue and tumor tissue. The subject of research is to design detection probe used in microwave band, optimize its dimensions for considered use and construct this probe. To ensure compatibility with network analyzer and connecting cables is necessary to keep the input impedance of 50 ohm, which will be implemented with N-connector.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectrakovina prsní tkáně, detekce nádoru, vlnovodná sonda, otevřený konec, měření činitele odrazu, mikrovlnné zobrazovánícze
dc.subjectbreast cancer detection, tumor tissue, waveguide probe, open-ended, reflection coefficient measurement, microwave imagingeng
dc.titleMikrovlnná sonda pro diagnostiku nádorůcze
dc.titleMicrowave Probe for Tumour Diagnosticseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereeVrba David
theses.degree.disciplineKomunikační technikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record