Show simple item record

Compression of 3D videosequences

dc.contributor.advisorKlíma Miloš
dc.contributor.authorGruber Bohuslav
dc.date.accessioned2016-06-23T01:47:52Z
dc.date.available2016-06-23T01:47:52Z
dc.identifierKOS-587864773105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65311
dc.description.abstractHlavní příčina zvýšených nároků spojených s přenosem a skladováním 3D videí je jejich vysoký bitový tok. Proto jsou stále vyvíjeny nové metody kódování umožňující redukci dat. Tato diplomová práce se z uvedených důvodů zabývá kompresí 3D videa pomocí nejnovějšího kodéru H.265/HEVC. V teoretické části práce jsou popsány informace o vnímání prostoru, popis standardu H.265/HEVC pro kódování videa a principy kódování 3D videí. V experimentální části práce je použito nesymetrické kódování stereoskopického videa pomocí metody smíšeného rozlišení pravého snímku stereoskopického videa. Účinnost metody byla ověřena pomocí objektivní metriky SSIM s přidaným binokulárním modelem. Výsledky byly porovnány se zjednodušeným subjektivním testem kvality stereoskopického videa. Na základě porovnání získaných dat z objektivního a subjektivního testu byly vybrány parametry, při nichž použitá metoda nesymetrického kódování dokáže efektivně redukovat bitový tok a zachovat přijatelnou vizuální kvalitu stereoskopického videa.cze
dc.description.abstractThe main reason of increasing requierements related to a transmission and storaging of 3D videos is their high bitrate. Therefore, new techniques of video encoding, which are enable to reduce data, are being continuously developed. Based on these arguments, this master thesis is focus on a compression using the latest 3D video encoder H.265/HEVC. The theoretical part describes the information of space perception, descripes the H.265/HEVC standard using for video encoding and descripes the principles of 3D videos encoding. In the experimental part was used asymmetric stereoscopic video encoding by the method of miscellaneous original shot resolution of stereoscopic video. An efficiency was verified by an objective SSIM metric including binocular model. The final results were compared with a simplified subjective quality test of stereoscopic video. Based on the results gained from objective and subjective tests, the suitable parametrs were chosen. Within the parametrs the assymmetric encoding method can effectively reduce final bitrate and still can maintain acceptable visual quality of stereoscopic video.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectkomprese stereoskopického videa, H.265/HEVC, stereoskopická objektivní metrika, stereoskopická subjektivní metrikacze
dc.subjectcompression of stereoscopic video, H.265/HEVC, stereoscopic objective quality assessment, stereoscopic subjective quality assessmenteng
dc.titleKomprese 3D videosekvencícze
dc.titleCompression of 3D videosequenceseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-15
dc.contributor.refereeKufa Jan
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record