Show simple item record

Schema enforcement in a schema-free graph database I

dc.contributor.advisorValenta Michal
dc.contributor.authorKovačič Jiří
dc.date.accessioned2016-06-22T19:51:29Z
dc.date.available2016-06-22T19:51:29Z
dc.date.issued2016-05-09
dc.identifierKOS-595958011605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65169
dc.description.abstractV této práci jsou představeny možné druhy integritních omezení, které mohou být implementovány do grafové databáze Neo4j. Práce je rozdělena ve větší míře na teoretickou a v menší míře na praktickou část. Cílem teoretické části je vyvodit různá omezení týkající se integritních omezení a podložit tato odůvodnění samotnou použitelností i mimo jiné ve formě časové složitosti. Dále se v práci zabýváme návrhem nové syntaxe jazyka Cypher pro definování nových integritních omezení. V implementační části je navržen prototyp rozhraní, které má na starosti spouštět kontrolu dat v grafové databázi Neo4j na základě nadefinovaných integritních omezení.cze
dc.description.abstractThis thesis introduces all possible types of integrity constraints which can be implemented into Neo4j graph database. This work is divided into two parts, a theoretical and a practical. The aim of the theoretical part is to draw various restrictions relating to the integrity constraints and substantive reasons by the usability itself, inter alia, form of time complexity. Theoretical part also discusses and proposes a new syntax of Cypher Query Language for defining new integrity constraints. A prototype interface implementation is designed in the practical part with ability to start a validation process on the bases of defined integrity constraints on data in Neo4j graph database.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectNeo4j, grafová databáze, integritní omezení, Cypher, schéma, validace, konfigurace schématu, GraphAware frameworkcze
dc.subjectNeo4j, graph database, integrity constraints, Cypher, validation, schema, schema configuration, GraphAware frameworkeng
dc.titleDefinice a kontrola integritních omezení ve (schema free) grafové databázi Icze
dc.titleSchema enforcement in a schema-free graph database Ieng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-13
dc.contributor.refereeŠenk Adam
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantor18102cze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record