Show simple item record

A generator of network traffic at the level of application protocolsdc.contributor.advisorBlažek Rudolf Bohumil
dc.contributor.authorKarafiát Jan
dc.date.accessioned2016-06-22T19:50:43Z
dc.date.available2016-06-22T19:50:43Z
dc.date.issued2016-05-12
dc.identifierKOS-587865233205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65136
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na modelování a generování síťového provozu na aplikační úrovni. Zvolený aplikační protokol je HTTP, jehož vybraný behaviorální model je rozšířen o rozlišování MIME typů vestavěných objektů webové stránky. V rámci práce byl vytvořen a otestován generátor HTTP provozu, který umožňuje paralelní obsluhu více klientů a může pracovat ve třech různých režimech: přeposílání dříve zachycených paketů, posílání souborů získaných z pcap souboru a stochastické generování. Testováním nástroje bylo ověřeno spolehlivé generování provozu dle zadaných parametrů modelu. Generovaný provoz byl rozeznán monitorovacími nástroji jako HTTP provoz.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with modeling and generating network traffic at the application level. A selected behavioral model for HTTP traffic is extended with specification of MIME types for objects embedded in web pages. A generator of HTTP traffic has been developed and tested that can service several clients in parallel. It supports generating traffic in three different modes: re-transmitting previously captured packets, resending files extracted from a pcap file, and stochastic generating. Testing of the developed program confirmed that the generated traffic reliably conforms to the specified model and its parameters. The traffic was recognized by monitoring software as HTTP traffic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectWebový provoz, behaviorální model webového provozu, generování síťového provozu, generování provozu na aplikační úrovni, analýza pcap souboru, generátor webového provozu.cze
dc.subjectWeb traffic, behavioral web traffic model, network traffic generator, generating traffic in the application layer, pcap file analysis, web traffic generator.eng
dc.titleGenerátor síťového provozu na úrovni aplikačních protokolůcze
dc.titleA generator of network traffic at the level of application protocolseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-15
dc.contributor.refereeČejka Tomáš
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantor18104cze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record