Show simple item record

Tennis Hall

dc.contributor.advisorKuklíková Anna
dc.contributor.authorBednář Jan
dc.date.accessioned2016-06-22T19:29:37Z
dc.date.available2016-06-22T19:29:37Z
dc.date.issued2016-05-29
dc.identifierKOS-595686936605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64989
dc.description.abstractNáplní diplomové práce je především návrh nosné dřevěné konstrukce tenisové haly. Součástí práce je i navržení jednotlivých dílčích konstrukcí, konstrukcí základových a výkresová dokumentace. Půdorysné rozměry haly jsou 56,872 x 41,594 m. Výška haly je v nejvyšším bodě 9,720 m. Materiálem hlavního nosného systému je lepené lamelové dřevo GL24h. Konstrukce je navržena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Výpočet byl proveden ručně a s použitím programů Scia Engineer 2014, GEO5 2016. Stavba je situována v Praze.cze
dc.description.abstractThe main objective of the master´s thesis is to design wooden bearing structure of tenis hall.. The part of thesis is also solution of individual compositions of construction, foundation structures and drawings. Plan dimensions of the hall are 56,872 x 41,594 m. Height of the hall in the highest point is 9,720 m. The material of the main bearing system is glued laminated timber GL24h. The structure is designed for ultimate limit states and serviceability. The calculation was done by using the Scia Engineer 2014 and GEO5 2016 software. The hall is situated in Prague.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecttenisová hala, nosná konstrukce, trojkloubový obloukový nosník, vaznice, lepené lamelové dřevo, rostlé dřevo, základycze
dc.subjecttenis hall, load bearing structure, three?jointed arched beam, purlin, glued laminated timber, solid timber, foundationseng
dc.titleTenisová halacze
dc.titleTennis Halleng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeŠtolc Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantor11134cze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record