Zobrazit minimální záznam

Assessment of Closing of the Nová Ves nad Nisou Railway Stop

dc.contributor.advisorSvetlík Marián
dc.contributor.authorŠleisová Hana
dc.date.accessioned2016-06-22T19:14:54Z
dc.date.available2016-06-22T19:14:54Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.identifierKOS-587864743405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64941
dc.description.abstractTato práce zkoumá lokalitu v Libereckém kraji, přesněji oblast mezi Jabloncem nad Nisou a obcí Nová Ves nad Nisou. Cílem této práce je zhodnocení dopravní obsluhy Nové Vsi a jejího okolí. V práci je provedena rozsáhlá analýza území a jeho stávající dopravní obsluhy. V rámci práce dojde k prověření potřeby železniční zastávky Nová Ves nad Nisou, zjištění jaký vliv má daná zastávka na obsluhu oblasti. V rámci práce dochází k mapování parametrů tratě, prověření možností a úprav trati. Zároveň je řešena dopravní obslužnost, propojení s okolními městy a vliv absence železniční zastávky Nová Ves nad Nisou na dopravní obsluhu oblasti.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis exploring the area of region Liberec, particularly area between Jablonec nad Nisou and Nová Ves nad Nisou. The goal of this thesis is evaluation of the transporting services in Nová Ves and surroundings. There is the area analysis done in this paper and existing transporting service there. It's also describing screening of usage railway station Nová Ves nad Nisou, finding influence of this railway station on the transportation services in this area. This thesis is mapping parameters of this railway track, screening possibilities and changes of this railway track. In the same time, there is deal with transportation services, connections with towns around and influence of absent railway station Nová ves nad Nisou.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectDopravní obslužnost, Jablonec nad Nisou, Liberec, Nová Ves nad Nisou, železniční zastávka Nová Ves nad Nisou, železniční trať 036 Liberec - Tanvald - Harrachovcze
dc.subjectTransport services, Jablonec nad Nisou, Liberec, Nová Ves nad Nisou, railway station Nová Ves nad Nisou, railway 036 Liberec - Tanvald - Harrachoveng
dc.titlePosouzení zrušení zast. Nová Ves nad Nisoucze
dc.titleAssessment of Closing of the Nová Ves nad Nisou Railway Stopeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-22
dc.contributor.refereeNovotný Ivo
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantor16112cze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam