Show simple item record

Utilization of the TramTrain System in the Czech Republicdc.contributor.advisorVachtl Martin
dc.contributor.authorVelek Petr
dc.date.accessioned2016-06-22T19:14:43Z
dc.date.available2016-06-22T19:14:43Z
dc.date.issued2015-11-28
dc.identifierKOS-587864450405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64940
dc.description.abstractDiplomová práce usiluje o posouzení realizovatelnosti a společenské prospěšnosti v minulosti zhotovených projektů zřízení systému Tram - train k obsluze metropolitních a konurbačních území České republiky. V první části elaborát představuje základní charakteristiky systému Tram - train a vyčítá technické požadavky, jež elementy hybridní drážní soustavy musí splňovat. Detailně je v první kapitole postižena problematika řešení přestupní vazby mezi vlakotramvajovým vozidlem a železničním nástupištěm projektovaným dle ČSN 73 4959. Diplomová práce ve druhé části popisuje realizace systémů Tram - train provozovaných v pěti německých městech; podrobně jsou v kapitole rozvity souvislosti vzniku vlakotramvajové soustavy ve městě Karlsruhe. Třetí partie diplomové práce prověřuje příležitosti realizace systému Tram - train v gravitačních oblastech měst České republiky provozujících tramvajovou dopravu. Ve čtvrté kapitole je zpracován detailní návrh zřízení vlakotramvajového systému obsluhujícího určité segmenty metropolitní oblasti města Plzně.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis assesses the feasibility and social benefit of the Tram - train system projects designated to the service of metropolitan territories in the Czech Republic. In the first part, the paper presents basic characteristics of the Tram - train system and indicates the technical requirements that elements of hybrid railway system must meet. The issue of the transition point between the Tram - train vehicle and the railway platform designated according to ČSN 734959 is analyzed in detail in the first chapter too. In the second part, the thesis describes the implementation of Tram - train systems operated in five German cities; the chapter focuses on the genesis of the Tram - train system in the city of Karlsruhe. The third part of the elaborate examines the opportunities for the realization of the Tram - train system in gravitational fields of Czech cities operating the tram public transport. The fourth chapter of the thesis includes a detailed proposal for the creation of the Tram - train system serving selected segments of the metropolitan area of the city of Pilsen.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectsystém Tram - train; vlakotramvaj; městská hromadná doprava v Plzni; Karlsruhský dopravní model; vlakotramvajové nástupištěcze
dc.subjectTram - train system; Karlsruhe stadtbahn; tram - train vehicle; public transport in the city of Pilsen; tram - train platformeng
dc.titleVyužití systému TramTrain v podmínkách České republikycze
dc.titleUtilization of the TramTrain System in the Czech Republiceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-22
dc.contributor.refereeJareš Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantor16112cze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record