Show simple item record

Inovation of teaching material for apprentice classes of brick layer

dc.contributor.advisorMrázková Kateřina
dc.contributor.authorKlapuch Radek
dc.date.accessioned2016-05-13T16:19:14Z
dc.date.available2016-05-13T16:19:14Z
dc.date.issued2015-01-16
dc.identifierKOS-587864980505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64523
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je inovace výukových materiálů učebního oboru zedník. Práce je zaměřena na tvorbu nových výukových pomůcek, které ovlivňují dynamiku výuky, originalitu, názornost a zlepšují interakci mezi učitelem a žákem. Inovace současné výuky motivuje žáky ke zlepšování studijních výsledků.   Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a ta obsahuje srovnání klasických učebních pomůcek s moderními pomůckami a s inovaci výukového materiálu na téma "Hydroizolace" v rozsahu 5vyučovacích hodin a část praktickou, která obsahuje vlastní DUMy a průzkumový dotazník. Dotazník měl za úkol zjistit názory žáků na inovaci výuky, to znamená na práci s IT technikou. Dotazníkového šetření se zúčastnili žáci SOŠ stavební v Karlových Varech.cze
dc.description.abstractMy bachelor dissertation topic deals with innovation in teaching materials in brick layer´s branch. My work aims creating new aids to influence the dynamic, originality, objectivity and interaction between the teacher and the pupil. All these should improve pupils´ motivation. Innovation and its actual methods drive pupils to get results in their work. The dissertation is divided into two parts: a theoretical part which contents a comparisou between old and new school aids and inovation over the topic "Hydroizolace"/5 lessons/ and a practicalong which contents myown DUMs. The practical part is set on a questionnaire. Pupils are asked about their opinion regarding working with an interactive table, internet an IT gadgets. The pupils to answer are the ones of Secondary school of civil engineering in Carlsbad.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectdidaktika, učební text, odborné předměty, psychologie, střední škola, odborné učiliště, stavebnictví, zednické práce, technologie, DUM - digitální učební materiálycze
dc.subjectDidactics, text, practical subjects, psychology, secondary school, aprentice school, civil engineering, brick layer work, technology, DUM - digital aids.eng
dc.titleInovace výukového materiálu pro učební obor zedníkcze
dc.titleInovation of teaching material for apprentice classes of brick layereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-01-30
dc.contributor.refereeJenyš Vlastimír
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record