Zobrazit minimální záznam

Analysis and evaluation of the extended marketing mix in selected company

dc.contributor.advisorSpiesová Daniela
dc.contributor.authorJiřička Jakub
dc.date.accessioned2016-05-13T16:17:57Z
dc.date.available2016-05-13T16:17:57Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifierKOS-587864271705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64468
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje analýze rozšířeného marketingového mixu internetového prodejce Alza.cz. Cílem této práce je přinést ucelený obraz marketingových strategií a marketingového mixu a následně doporučit opatření pro odstranění identifikovaných slabin. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první části jsou za pomoci odborné literatury vymezeny základní pojmy, jako je marketing, marketingový mix, marketingové strategie. V praktické části práce jsou tyto informace využity při provádění SWOT analýzy, při tvorbě Porterova a Ansoffova modelu a při zjišťování konkurenční pozice dle P. Kotlera. Stěžejní část praktické části je věnována představení a následně analýze společnosti Alza.cz z pohledu rozšířeného marketingového mixu. Velmi cenné jsou informace získané rozhovorem s ředitelem pro strategii Alza.cz Olegem Vojtíškem, které sloužily jako podklad pro tvorbu a formulaci souboru doporučení na vylepšení stávající marketingové strategie dané společnosti.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on analysis of the extended marketing mix of online retailer Alza.cz. The main aim of this work is to present an integrated view of marketing strategies and marketing mix and then to recommend measures to eliminate the identified weaknesses. The work is divided into two parts: theoretical and practical. In the first part with the aid of scientific literature are defined basic concepts such as marketing, marketing mix, marketing strategy. The information in the practical part is used to implement the SWOT analysis to the formation of Ansoff and Porters model and to detecting the competitive position according to P. Kotler. The crucial part of the practical part is devoted to presentation and then analysis of the company Alza.cz from the perspective of extended marketing mix. Very valuable is information by strategic director of Alza Oleg Vojtisek. Information was used for creation and formulation of a set of recommendation to improve current marketing strategy of the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectAlza.cz, marketingový mix, strategie, rozhovor, konkurencecze
dc.subjectAlza.cz, marketing mix, strategy, interview, competitioneng
dc.titleAnalýza a zhodnocení rozšířeného marketingového mixu ve vybrané firměcze
dc.titleAnalysis and evaluation of the extended marketing mix in selected companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeHospodková Petra
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam