Show simple item record

Financial analysis of IT companydc.contributor.advisorFreiberg František
dc.contributor.authorBrůnová Linda
dc.date.accessioned2016-05-13T16:17:45Z
dc.date.available2016-05-13T16:17:45Z
dc.date.issued2015-04-29
dc.identifierKOS-587864269105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64463
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti XY, s. r. o. Cílem je posouzení finanční situace. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecným popisem finanční analýzy, uživatelů finanční analýzy, zdrojů pro finanční analýzu a především vybrané ukazatele.V části praktické jsou aplikované hodnoty dané firmy do vybraných ukazatelů. Skládá se z horizontální a vertikální analýzy, poměrových ukazatelů a bonitních a bankrotních modelů. U každé kapitoly v praktické části je zhodnocení daných výpočtů a v závěru práce je celkové shrnutí finanční situace firmy.cze
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the financial analysis of the company XY, s. r. o. The aim is to assess thefinancial situation. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the general description of financial analysis, users of financial analysis, resources for financial analysis and especially selected indicators. In thepractical part are company values applied into selected indicators. It consists of horizontal and vertical analysis, ratio indicatiors, value and bankrupt cymodels. In each chapter of the practical part there is an evaluation of the calculations and conlcusions. In the end there is a summary of company financial situation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectFinanční analýza, absolutní ukazatele, vertikální analýza, horizontální analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, bonitní a bankrotní modely, Altmanův model, Tafflerův model, Kralickův Quicktest.cze
dc.subjectFinancial analysis, absolute indicators, vertical analysis, horizontal analysis, ratio indicators, profitability, liquidity, aktivity, indebtedness, creditworthy and bankruptcy models, Altman's model, Taffler's model, Kralick's Quicktest.eng
dc.titleFinanční analýza IT společnosticze
dc.titleFinancial analysis of IT companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record