Show simple item record

Evaluating solar energy plants to support investment decision

dc.contributor.advisorKavan Michal
dc.contributor.authorHoch Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T16:17:32Z
dc.date.available2016-05-13T16:17:32Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifierKOS-587864246805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64450
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je "Hodnocení investice do solární elektrárny." V bakalářské práci se zabývám hodnocením investičního projektu v konkrétním podniku, který se specializue na poskytování služeb na realitním trhu. Bakalářská práce se dělí na dvě části. V teoretické části se zaměřuji na teorii investic a investičního projektu. Pozornost je věnována jednotlivým investičním výpočtům, investičnímu rozhodování a rizikům investice. Druhá část bakalářské práce - praktická část se zaměřením na konkrétní podnik u kterého jsem vypracoval situlační analýzu externích a interních faktorů podniku a analýzu pomocí strukturovaných rozhovorů. Výpočty v praktické části byly vytvořeny ve dvou provedeních. Pro investiční projekt bez získání dotace a pro investiční projekt se získáním dotace. Cílem této práce je porovnat tyto dva investiční projekty, vznést praktické návrhy a doporučení.cze
dc.description.abstractThe main topic of my bachelor thesis is evaluation of solar energy plants to support investment decision. I have been rating in this thesis the investment project in real company which provides services on estate market. The bachelor thesis is devided in two parts. The first part is beeing providing the information about the theory of investments as well as investment projects. This part dedicates to calculations, investment decisons and investment risks. The second part of the thesis is beeing focused on real company, where I did complex analysis of the external and internal factors of the company. I also did talks with the owner of the company. The second part also contains the calculations, which have been done in two versions - for the investment project without the possibility of obtaining grants and for the investment project with the grant. The main goal of my work is to compare these two versions, present the suggestions and recommendation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectInvestice, investiční projekt, solární elektrárna, hodnocení investicecze
dc.subjectInvestment, investment project , solar power, investment assessmenteng
dc.titleHodnocení investice do solární elektrárnycze
dc.titleEvaluating solar energy plants to support investment decisioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-08
dc.contributor.refereeMacák Tomáš
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record