Show simple item record

Comparison of pricing practices in corporate accounting system in accordance with IAS/IFRSdc.contributor.advisorBeran Theodor
dc.contributor.authorŠtichová Linda
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:40Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:40Z
dc.date.issued2015-05-04
dc.identifierKOS-587864241305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64416
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na porovnání metod oceňování skupin rozvahových položek mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS a českých účetních principů, a to prostřednictvím aplikace reálné hodnoty na vybrané položky majetku společnosti a následné zjištění vlivu na hospodářský výsledek. K čemuž je třeba nejprve IAS/IFRS charakterizovat a vymezit hlavní rozdíly v účtování. Mimo to je v práci zobrazena charakteristika Účetních standardů USA, US GAAP, jelikož právě z těchto standardů IAS/IFRS vychází.cze
dc.description.abstractThe bachelor project is focused on comparsion of pricing practices between International Financial Reporting Standards and Czech GAAP by aplication to selected items of companys assets and next I will detect effects to profit. At first I will characterize IAS/IFRS and find the main differences in accounting. Moreover the document explains charakteristic US GAAP because IAS/IFRS developed from this.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectHarmonizace, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS, České účetní principy, Účetní principy USA US GAAP, oceňování, rozvaha, výkaz zisku a ztráty.cze
dc.subjectHarmonization, International Financial Reporting Standards, Czech accounting standards (Czech GAAP), US GAAP, pricing practices, balance sheet, income statement.eng
dc.titleKomparace oceňovacích postupů v účetním systému podniku dle IAS/IFRScze
dc.titleComparison of pricing practices in corporate accounting system in accordance with IAS/IFRSeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-09
dc.contributor.refereeFindová Šárka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record