Show simple item record

Leading people and managing abilities in a specific company X

dc.contributor.advisorMontag Petr
dc.contributor.authorMasliankova Yuliya
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:35Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:35Z
dc.date.issued2015-05-18
dc.identifierKOS-587864240205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64411
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na práci manažera v prodejně oděvů. Cílem práce je zhodnotit nedostatky současného stavu ve vedení manažera a formulovat návrhy pro zlepšení fungování prodejny. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmu manažer, manažerské vlastnosti a schopnosti, styly řízení. Dále, v teoretické části, je definovaná manažerská práce pomoci manažerských procesů, rozdělených na jednotlivé manažerské činnosti. Praktickou část tvoří především výzkum a následná analýza zjištěných skutečností. Hlavním cílem praktické čísti bylo zhodnotit práci konkrétního manažera a zjistit současný stav mezilidských vztahů na prodejně. Výzkum se prováděl pomoci dvou dotazníků a rozhovoru. V závěru jsou navrženy možnosti ke zlepšení. Pevně věřím, že uvedené návrhy budou pro společnost přínosem.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the managerial work in a clothing store. The aim of this thesis is to evaluate the shortcomings of the current state of the managerial practice and to make proposals for improvements of the workings of the store. Theoretical part focuses on defining the terms manager, management characteristics and competences, management styles. Furthermore, in the theoretical part, the managerial processes are used to outline the work of a manager, broken down into individual managerial tasks. The practical part mainly comprises of research and subsequent analysis of findings. The main aim of the practical part is to evaluate the work of a specific manager and to determine the current state of interpersonal relationships in the store. Two questionnaires and an interview were employed in while carrying out the research. Possible improvements are proposed in the conclusion. I strongly believe that the outlined proposals will be of benefit to the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectManažer, řízení zaměstnanců, manažerské styly, manažerské procesy, mezilidské vztahy, dotazníkové šetření.cze
dc.subjectManager, employee management, management styles, managerial processes, interpersonal relationships, surveys.eng
dc.titleVedení lidí a manažerské schopnosti v rámci konrkétní společnosti Xcze
dc.titleLeading people and managing abilities in a specific company Xeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-10
dc.contributor.refereeEmrová Lenka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record