Show simple item record

Motivation and stabilization of employees

dc.contributor.advisorWalter Michal
dc.contributor.authorVránová Jana
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:30Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:30Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifierKOS-587864228805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64407
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá motivací a stabilizací zaměstnanců. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky, zejména pak motivací v pracovním prostředí, teoriemi motivace a stabilizací zaměstnanců. Ve druhé části práce jsou stanoveny výzkumné předpoklady, probíhá dotazníkové šetření a na základě výsledků je navrženo doporučení. V závěru práce jsou shrnuty cíle bakalářské práce, výsledky dotazníkového šetření a potvrzení, či vyvrácení výzkumných předpokladů.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with motivation and stabilization of employees. The first part deals with theoretical knowledge, especially its about motivation at work, motivation theories and stabilization of employees. In the second part research predicaments are stated, questionnaire survey is being proceeds and the results of this survey are evalueted there. Based on the results the recommendations are suggested. In conclusion, the work summarizes the goals of the thesis and the results of the survey and confirm or refute the research predicaments.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMotivace, motiv, stimulace, stimul, stabilizacecze
dc.subjectMotivation, motive, stimulation, stimulus, stabilizationeng
dc.titleMotivace a stabilizace zaměstnancůcze
dc.titleMotivation and stabilization of employeeseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-24
dc.contributor.refereeDědičová Lucie
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record