Show simple item record

Creation of Marketing Plan for Company Providing Services

dc.contributor.advisorZralý Martin
dc.contributor.authorKrálová Michaela
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:18Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:18Z
dc.date.issued2015-05-01
dc.identifierKOS-587864239705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64402
dc.description.abstractV mé bakalářské práci zabývající se tématem "Tvorba marketingového plánu pro podnik se zaměřením na poskytování služeb" jsem se zaměřila na problematiku tvorby marketingového plánu a marketingového plánování v konkrétním podniku, jehož primární činností je poskytování služeb na realitním trhu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se zaměřuji především na teorii marketingu, jeho strukturu v oblasti řízení a plánování. V rámci teoretické části jsem se také zaměřila na hlubší strukturu marketingových nástrojů, a to konkrétně na marketingový a komunikační mix. Další část bakalářské práce je zaměřena na konkrétní podnik, který jsem pro potřeby této práce analyzovala pomocí situační analýzy, analýzy portfolia, současného marketingového plánu, tržních podílů podniku, pomocí SWOT analýzy a v neposlední řadě pomocí dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů. Podpora vedení podniku mi byla vyjádřena prostřednictvím volného přístupu do interních dokumentů podniku, které jsem využívala převážně při analyzování současné situace podniku. Cílem této práce bylo vytvořit marketingový plán podniku, analyzovat současnou situaci podni-ku, navrhnout konkrétní podobu komunikačního mixu daného podniku vč. vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých nástrojů mixu dále a konečně navrhnout řešení pro oblast evidence a zpracování poptávek. Na základě zjištěných výstupů této práce bylo podniku, ve kterém jsem prováděla výzkum, bylo podniku dodáno doporučení pro tvorbu konkrétní podoby marketingo-vého plánu obsahující návrh komunikačního mixu vč. vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých nástrojů a dále byl podniku doporučen návrh pro evidenci a zpracování poptávek.cze
dc.description.abstractIn my bachelor thesis " Marketing plan creation for the company providing services" I have been dealing with the question of marketing plan creation as well as marketing planning in real company providing services on the estate market. My bacheloer thesis is devided in two parts. The first part is being focused on the marketing theory - the hole structure and theory of marketing planning. In this part of the thesis I have focused on deeper investigation of the structure of the marketing and its instruments. The most imporatant insturments were for me the marketing and communication strategy. The next part of the thesis was the part of practical application of the created marketing plan for the company. I analyzed the company problems through many types of marketing analysis for example: portfolio analysis, market analysis and so on. I also worked with questionnaires and talks with employees of the company. The main goal was to create a marketing plan for the estate company. I also had to meet targets in the form of the proposals of communication strategy and the recording of demands. Than I had to sugggest evaluation tools for both targets above. On the basis of my suggestions, I recommended to company the application of mine marketing plan or some of the things included in the plan.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMarketing, plánování, trh, poptávka, zákazníci, komunikační mixcze
dc.subjectMarketing, planning, market, demand, customers, communication strategyeng
dc.titleTvorba marketingového plánu pro podnik se zaměřením na poskytování služebcze
dc.titleCreation of Marketing Plan for Company Providing Serviceseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeNováková Lenka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record