Show simple item record

Bažanti s.r.o. - The establishment of a business entity with a focus on animal production

dc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorRichter Sebastián
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:16Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:16Z
dc.date.issued2015-05-06
dc.identifierKOS-587864239605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64401
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je realizovat myšlenku o založení nové obchodní společnosti s ručením omezeným, která bude sloužit k chovu, rozmnožování a hlavně k obchodování s drůbeží a to konkrétně s bažanty. Teoretická část se zabývá především metodou projektového řízení, což znamená nalezení úspěšného projektu a jeho kritéria. Dále tu je proces k úspěšnému založení společnosti s ručením omezeným a nakonec také o samotných bažantech jako hlavní a nezbytnou složkou tohoto obchodu. Praktická část se zabývá už samotným založením společnosti, jejím financováním a nakonec celkovým hospodářským výsledkem v podobě zisku nebo ztráty.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to implement the idea of establishing a new limited liability company, which will be used to conduct breeding and trading especially for poultry and specifically with pheasants. The theoretical part deals with methods of project management, which means finding a successful project and its criteria. Then the process to a successful establishment of a limited liability company is described and, finally, the pheasants themselves as a major and necessary component of this business. The empirical part deals already with the very foundation of the company, its financing and ultimately overall economic outcome in the form of profit or loss.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSpolečnost, založení, bažanti, průmysl, zemědělství, analýza, produkce, technika, finance.cze
dc.subjectThe company, foundation, pheasants, industry, agriculture, analysis, production, technology, finance.eng
dc.titleBažanti s.r.o. - založení podnikatelského subjektu s orientací na živočišnou výrobucze
dc.titleBažanti s.r.o. - The establishment of a business entity with a focus on animal productioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-19
dc.contributor.refereeKošťálek Josef
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record