Show simple item record

Financial literacy in Czech republic

dc.contributor.advisorŠkvára Miroslav
dc.contributor.authorKovanda Kryštof
dc.date.accessioned2016-05-13T16:15:46Z
dc.date.available2016-05-13T16:15:46Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifierKOS-587864219605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64380
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na téma finanční gramotnost v České republice. Teoretická část mapuje současný stav finanční gramotnosti obyvatel ČR, popisuje negativní dopady plynoucí z finanční negramotnosti a navrhuje řešení vzniklé situace. Dále se zabývá organizacemi a projekty, které měří úroveň finanční gramotnosti a poskytují finanční vzdělávání. V praktické části je popsán projekt SEKO, který je zaměřen na klienty Úřadu práce. Pomocí dotazníků a závěrečného testu jsou na konci analyzovány výsledky tohoto projektu.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the topic of financial literacy in the Czech Republic. The theoretical part deals with the current state of financial literacy of the population of the Czech Republic, describes the negative effects of financial illiteracy and proposes a solution to the situation. It also deals with organizations and projects that measure the level of financial literacy and provide financial education. The practical part describes project SEKO, which is focused on clients of the employment office. At the end of the work are analyzed results of the project based on questionnaires and final test.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectFinanční gramotnost, finanční vzdělávání, finanční instituce, insolvence, zadluženost, nezaměstnanost, FDV (Fond dalšího vzdělávání), projekt SEKO (Socioekonomické kompetence).cze
dc.subjectFinancial literacy, financial education, financial institutions, insolvency,debt, unemployment, FDV (Fond of further education), project SEKO (Socio-economic competence)eng
dc.titleFinanční gramotnost v České republicecze
dc.titleFinancial literacy in Czech republiceng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-16
dc.contributor.refereeNoveský Ivan
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record