Show simple item record

Communication in the workplace, competence in communication

dc.contributor.advisorCupalová Soňa
dc.contributor.authorGrygorsky Vito
dc.date.accessioned2016-05-13T16:15:01Z
dc.date.available2016-05-13T16:15:01Z
dc.date.issued2015-04-27
dc.identifierKOS-587864215405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64355
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je teoretické vymezení problematiky komunikace v organizaci a dílčí vymezení komunikačních kompetencí nezbytných pro efektivní komunikaci v organizaci. V teoretické části práce je blíže popsána obecná komunikace, dále pak komunikace na pracovišti, komunikační kanály, směry a formy v organizaci. Pozornost je věnována komunikačním bariérám a manažerské komunikaci. V praktické části je na základě teoretických východisek proveden prostřednictvím dotazníkového šetření průzkum modelu firemní komunikace střední odborné školy. V šetření je zjišťována efektivita komunikace a spokojenost zaměstnanců s nastaveným komunikačním modelem. Na základě vyhodnocení a interpretace dat jsou managementu organizace doporučena konkrétní opatření. Bakalářská práce má praktické využití při evaluaci a případné korekci vnitrofiremní komunikace šetřené organizace.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the theoretical definition of communication in an organization and the partial specification of communication competencies necessary for effective functioning of the organization. The theoretical part describes more general communication, as well as workplace communication, communication channels, directions and forms of organization. Attention is paid to communication barriers and managerial communication. In the practical part, a quest survey focused on company communication in a secondary school was conducted. Based on the evaluation and data interpretation specific recommendations are made to the management. The thesis has practical use in the evaluation and possible changes of internal communication of the surveyed organization.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectKomunikace, komunikace na pracovišti, komunikační bariéry, manažerská komunikace, kompetence v komunikacicze
dc.subjectCommunication, workplace communication, communication barriers, managerial communication, competence in communicationeng
dc.titleKomunikace na pracovišti, kompetence v komunikacicze
dc.titleCommunication in the workplace, competence in communicationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeLiška Roman
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record