Show simple item record

Internet and social network addiction of secondary school students

dc.contributor.advisorDobrovská Dana
dc.contributor.authorNováková Helena
dc.date.accessioned2016-05-13T16:14:13Z
dc.date.available2016-05-13T16:14:13Z
dc.date.issued2015-12-22
dc.identifierKOS-587864100205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64319
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou žákovských volnočasových aktivit spojených s počítači a internetem u sledovaných subjektů severočeských středních škol, včetně názorů účastníků šetření na možná rizika spojená s těmito technologiemi. Porovnává údaje zjištěné u žáků maturitních či nematuritních oborů. Text je rozdělen na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je výsledkem rešerše tištěných i elektronických odborných zdrojů, tuzemských i zahraničních. Její součástí jsou poznatky o vzniku a vývoji závislosti na internetu či počítači, (definice základních pojmů, vlastnosti, diagnostika a prevence tohoto negativního jevu). V empirické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření doplněné o řízené rozhovory s žáky, kteří v dotazníku vykázali symptomy závislosti. Hlavní kvantitativní metodou je standardizovaný Chenův dotazník, jenž byl přeložen do češtiny. Dotazování bylo provedeno na středních odborných školách v ústeckém kraji.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis focuses on the problems of addiction of high schools' students on computer and the internet. It studies the students' activities on PC and their subjectively perceived addiction. Another goal of this thesis is to study if students who attend graduation courses are more inclined to the addiction than the students who attend non-graduation courses. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is based on printed and digital Czech and international resources. It studies the problems of the addiction on computer or the internet, its definition and its impact on teenagers' live. The positive influence of the internet and addiction prevention is mentioned as well. A survey and a focused group study with the addicted students were conducted at high schools and vocational schools in Ustecky region. The hypotheses formulated in this bachelor thesis were all validated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectzávislost, netolismus, internet, sociální sítě, prevence závislosti, Chenův dotazníkcze
dc.subjectaddiction, computer addiction, internet, addiction prevention, Chen's survey/questionareeng
dc.titleZávislost středoškoláků na internetu a sociálních sítíchcze
dc.titleInternet and social network addiction of secondary school studentseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-19
dc.contributor.refereeKrejčí Pavel
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record