Show simple item record

Activating teaching methods in technical subject at high schoolsdc.contributor.advisorMrázková Kateřina
dc.contributor.authorKratinohová Zuzana
dc.date.accessioned2016-05-13T16:13:54Z
dc.date.available2016-05-13T16:13:54Z
dc.date.issued2015-05-06
dc.identifierKOS-587864088205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64305
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím aktivizačních metod ve výuce na středních školách. Cílem práce je navrhnout soubor aktivit, aplikovaných na tematické celky v oboru Geodézie. V teoretické části práce je popsána analýza Rámcových vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů vybrané střední odborné školy, jsou zde představeny aktivizační metody a následně jsou aplikovány na konkrétní tematické celky předmětu Geodézie. Praktická část je zaměřena na testování vytvořených výukových lekcí ve dvou třídách. V jedné třídě byly vyžity aktivizační metody, v druhé nikoli. Pomocí didaktického testu byly ověřeny výsledky žáků v obou třídách. Výsledky přispějí ke zjištění, zda je využití aktivizačních metod ve výuce přínosné.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with application of activation methods onto high school education. The aim of this work is to present a suggestion of a system of activities, which would be applicable to thematic units in the field of Geodesy. The theoretical part describes the analysis of the Framework Education Programmes and the School Educational Programmes of the selected vocational high school. It also presents activation methods and their application onto specific thematic units of Geodesy. The practical part focuses on testing of the created educational lessons on two classes. The activation methods were used in one of the classes only. The results from both classes were evaluated via didactical tests. The findings contribute to the research on the usefulness and application of activation methods.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectRámcové vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy, Cíle vzdělávání, Kompetence, Geodézie, Vyučovací proces, Metoda výuky, Aktivizační metody.cze
dc.subjectFramework Education Programme, School Education Programme, Education targets, Competence, Teaching process, Teaching methods, Activation methods.eng
dc.titleAktivizační metody ve výuce odborného předmětu na středních školáchcze
dc.titleActivating teaching methods in technical subject at high schoolseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-19
dc.contributor.refereeMansfeldová Jana
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record