Show simple item record

The Impact of Change Orders on the Total Construction Costsdc.contributor.advisorHromada Eduard
dc.contributor.authorSkřivánková Lenka
dc.date.accessioned2016-05-13T15:41:20Z
dc.date.available2016-05-13T15:41:20Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.identifierKOS-587865012205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64226
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou změnových řízení během výstavby. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout opatření, aby se změnovým řízením předcházelo. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy, které se týkaly tématu, především claim management. V praktické části byla popsána stavba přeložky odlehčovací komory, porovnání původního a skutečného harmonogramu prací a rozpočtu. Byly vysvětleny změny, které během stavby nastaly a dopady těchto změn. Práce poukazuje na důležitost kontroly všech podkladů, které obdrží dodavatel od zadavatele, hlavně přepočítání všech položek ve výkazu výměr a překontrolování projektové dokumentace. Zadavateli naopak doporučuje dodávat kvalitně a přesně zpracované podklady a dělat si kontrolní rozpočet, aby mohl porovnávat jednotkové ceny prací a materiálu.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with questions of change orders during the construction. The aim of the diploma thesis was to suggest the measures to precede the change orders. In the theoretical part were explained the fundamental terms regarding the subject above all the claim management. In the practical part was described the construction of the relocation of the strom-water inlet, the comparing of the original with the real schedule of the operation and costing. They were explained the changes become during the construction and the effects of the changes on it. The thesis adverts to the importance of the supervision of data materials which the contractor gets from the sponsor - mainly the re-count all of the items in the statement and double-check of the contract documents. It is recommended to the sponsor to supply the good and exact work-out data materials and to make the check costing because of to have to compare the unit prices of the work and the material.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectVýstavbový projekt, dodavatel, zadavatel, nabídková cena, fakturace, zadávací řízení, claim management, vícepráce, méněpráce.cze
dc.subjectConstruction projects, contractor, sponsor, offer price, billing, award procedure, claim management, extra work, less work.eng
dc.titleDopad změnových řízení na celkové náklady stavbycze
dc.titleThe Impact of Change Orders on the Total Construction Costseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeMatějka Petr
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record