Show simple item record

Comparison of capital and operating costs of heat source the block of flats

dc.contributor.advisorČápová Dana
dc.contributor.authorMrkvová Kateřina
dc.date.accessioned2016-05-13T15:41:19Z
dc.date.available2016-05-13T15:41:19Z
dc.date.issued2015-05-25
dc.identifierKOS-587865027405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64225
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení efektivnosti investice do výměny zdroje tepla. Efektivnost investice je posouzena na základě porovnání investičních a provozních nákladů na nově navržených variantách využívajících jako zdroj tepla obnovitelné zdroje energie. Posuzování efektivnosti je zaměřeno především na diskontovanou dobu návratnosti a celkovou úsporu nákladů na konci předpokládané životnosti systému.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis evaluates efficiency of investments of heat source replacement. The efficiency is being assessed on the basis of comparison of capital and operating costs depending on recently proposed options which use renewable energy as its heat source. Efficiency assessment is primarily focused on discounted payback period and overall operating costs at the end of anticipated lifetime of the system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectZdroj tepla, obnovitelné zdroje energie, investiční náklady, provozní náklady, solární kolektor, tepelné čerpadlo, bytový důmcze
dc.subjectHeat source, renewable energy source, capital costs, operating costs, solar collector, heat pump, block of flatseng
dc.titlePorovnání investičních a provozních nákladů na zdroje tepla bytového domucze
dc.titleComparison of capital and operating costs of heat source the block of flatseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeKalčev Petr
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record