Show simple item record

Costs of the Building Site Facilitiesdc.contributor.advisorTománková Jaroslava
dc.contributor.authorHavlasová Šárka
dc.date.accessioned2016-05-13T15:41:04Z
dc.date.available2016-05-13T15:41:04Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.identifierKOS-587864997205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64209
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá náklady na zařízení staveniště. V první kapitole je charakterizován a popsán pojem zařízení staveniště a další související pojmy. Dále se kapitola věnuje legislativě týkající se problematiky staveniště a zařízení staveniště. Druhá kapitola popisuje prvky a objekty zařízení staveniště a ostatní nákladové položky, které spadají do nákladů na zařízení staveniště. V praktické části bakalářské práce je navrženo zařízení staveniště na stavbě pro servisní středisko Carrier Transicold a vyčísleny náklady na zařízení. Náklady jsou jednotlivě kalkulovány, kdy je zjištěna cena za pronájem anebo prodej zařízení od poptaných firem. V závěru práce je porovnání spočtených nákladů a procentuální sazby použité v případě položkového rozpočtu a doporučení nejekonomičtější varianty.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the costs of site equipment. The concept of the site equipment and other related concepts are characterized and described in the first chapter. The chapter is also devoted to legislation of the building site and site equipment. The second chapter describes the elements and objects of the site equipment and other cost-items that fall into the costs of the site equipment. The practical part deals with the plan of the site equipment for the construction of service center Carrier Transicold and the calculation of the costs of the equipment. Costs are calculated individually, the prices of renting or selling are found from real subcontracting companies. The comparison of calculated costs and percentage rate used in the bill of quantities and the recommendation of the most economical option are in the conclusion.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectzařízení staveniště, objekty, stroje, náklady, legislativacze
dc.subjectsite equipment, building, machinery, costs, legislationeng
dc.titleNáklady zařízení staveništěcze
dc.titleCosts of the Building Site Facilitieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeČápová Dana
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record