Show simple item record

The decision-maikn process variants parts and heating of family houses

dc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorHořeňovský Pavel
dc.date.accessioned2016-05-13T15:40:43Z
dc.date.available2016-05-13T15:40:43Z
dc.date.issued2014-12-18
dc.identifierKOS-587864489605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64190
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je multikriteriální rozhodovací proces ve věci výběru nejvhodnějších variant konstrukcí a forem vytápění objektů určených k bydlení, zejména rodinných domů. V době zpracování této diplomové práce probíhá rozhodování na základě aktuální módy či doporučení od příbuzných a není dostupný žádný objektivní nástroj pro výběr. Výstupy z práce jsou nástrojem pro projektanty či potenciální investory, kteří mohou za pomocí objektivního modelu hodnocení srovnávat jednotlivé varianty konstrukcí. Výsledkem práce je určení pořadí pro jednotlivé varianty a finální doporučení optimálního výběru konstrukcí a forem vytápění, zejména pro potenciální investory ze zpracovaného průzkumu mého souhrnu respondentů.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is a multi-criteria decision-making process regarding the selection of the most suitable variant construction and forms of heating buildings for housing, especially family houses. At the time of this thesis, decisions are made based on the current fashion or recommendations from relatives and there is no available objective selection tool. Outputs from thesis are a tool for planners and potential investors who can use objective evaluation model to compare different construction variants. Result of the thesis is to determine ranking for the criteria and the final recommendation of the optimal choice construction and forms of heating for potential investors from processed summary of survey respondents.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectRozhodování, Investor, Varianta, Kritériacze
dc.subjectDecision, Development, Variant, Criteriaeng
dc.titleRozhodovací proces variant konstrukcí a vytápění rodinných domůcze
dc.titleThe decision-maikn process variants parts and heating of family houseseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-27
dc.contributor.refereeProstějovská Zita
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record