Show simple item record

Financial resources for preparation and realization of highway constructions

dc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorNováková Tereza
dc.date.accessioned2016-05-13T15:39:36Z
dc.date.available2016-05-13T15:39:36Z
dc.date.issued2014-12-17
dc.identifierKOS-587864332905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64143
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výstavbou dálnic v České republice a především dálnicí D3. Obsahuje členění pozemních komunikací, legislativní rámec a financování dálnic. Uvádí historii, současnost a výhled. Ve větší podrobnosti je cílena na dálnici D3. V aplikační části jsou řešeny jednotlivé úseky dálnice D3 a jejich stav výstavby včetně volby tras. Zároveň jsou v aplikační části uvedena rizika, která mohou nastat při přípravě výstavby dálnic a jejich eliminace.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the construction of motorways in the Czech Republic and especially highway D3. It contains a breakdown of roads , the legislative framework and the financing of highways. It indicates the history, present and future outlook . In greater detail it focuses on the highway D3. How the application of the individual sections of D3 are designed and their state of development including choice of routes . There are also risks listed in the application part, that may occur during the preparation for construction of highways and their elimination.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectDálnice, úseky dálnice, financování, riziko, matice rizik.cze
dc.subjectHighway, sections of highway, funding, risk, the risk matrix.eng
dc.titleFinanční zdroje na přípravu a realizaci dálničních stavebcze
dc.titleFinancial resources for preparation and realization of highway constructionseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-28
dc.contributor.refereeFranková Marie
theses.degree.disciplineStavební managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record