Show simple item record

Technical and Economic Indicators for Heat Pipes

dc.contributor.advisorHromada Eduard
dc.contributor.authorHelešicová Šárka
dc.date.accessioned2016-05-13T15:39:21Z
dc.date.available2016-05-13T15:39:21Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.identifierKOS-587864282405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64132
dc.description.abstractTato práce se zabývá vytvořením technicko-hospodářských ukazatelů pro horkovodní a teplovodní sítě a řády s použitím ocelových a předizolovaných potrubí. Ukazatele slouží ke stanovení nákladů na realizaci díla a vychází z již realizovaných staveb. V první části je popsáno teplárenství, zásobování teplem a tepelné sítě. Jsou popsány jednotlivé materiály, které se pro horkovody a teplovody používají. U materiálů jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody a možnosti použití. Druhá část práce popisuje způsoby oceňování staveb a podrobněji se věnuje technicko-hospodářským ukazatelům. Další část práce se zabývá vytvořením konkrétních technicko-hospodářských ukazatelů pro generální opravy horkovodních sítí a pro nově budované horkovodní řády. Jako podklady jsou použity technické popisy a specifikace cen realizovaných staveb v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.cze
dc.description.abstractThis work is about creation of technical and economic indicators for heat pipes systems, using steel and pre-insulated pipes. The indicators are used to determine the cost of implementation. The indicators are based on dates of already completed buildings. The first part describes heating industry, heat supply and heating network. In next charter are described materials for heat pipes. For single materials are given their advantages and disadvantages and applications. The second part describes ways of evaluation structures and in details is dedicated to the technical and economic indicators. Another part deals with the creation of specific technical and economic indicators for the general repairs of heat pipes and for newly constructed heat pipes. For creation of indicators are used technical descriptions and specifications of prices from realized buildings in the Moravian-Silesian regions and Olomouc regions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecttechnicko-hospodářský ukazatel, horkovod, teplovod, teplovodní síť, řád, oceňování, teplárenství, zásobování teplem, potrubí, ocelové, předizolovanécze
dc.subjecttechnical and economic indicators, heat pipes, heat network, pricing, heating industry, heat supply, pipeline, steel, pre-insulatedeng
dc.titleTechnicko-hospodářské ukazatele pro teplovody trubnícze
dc.titleTechnical and Economic Indicators for Heat Pipeseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeStrnad Michal
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record