Show simple item record

Economic and legal aspects of real estate register in Czech Republicdc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorKačírek Roman
dc.date.accessioned2016-05-13T15:39:08Z
dc.date.available2016-05-13T15:39:08Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.identifierKOS-587864082205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64125
dc.description.abstractPráce sleduje situaci katastru nemovitostí z několika hledisek. Po stránce ekonomiky a vývoje, jenž promítá historii evidence nemovitostí, úroveň katastrálních úřadů v ČR v porovnání se zahraničím, současný stav ve vazbě na právní aspekty a koncepci s výhledem blízké budoucnosti. Dále z hlediska subjektu, kterým může být orgán státní správy, stavební firma, geodet nebo veřejnost. Přínosem mohou být mimo jiné i modelové situace aplikované na nový občanský zákoník, využití moderních technologií katastru nemovitostí i z hlediska ekonomiky nebo doporučení pro veřejnost plynoucí ze zkušeností autora práce.cze
dc.description.abstractThis thesis is monitoring the situation of cadastre in several aspects. In terms of economy and development, which reflects the history of real estate, the level of cadastral offices in the Czech Republic in comparison with other countries, current status in relation to the legal aspects and concept with a view of the near future. Next in term of entity, that can be government body, construction company, surveyor or public. Model situations applied to the new Civil Code, utilization of modern cadastre technology also by economical side or author´s reference for public according to author´s experience can be benefits.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKatastr nemovitostí, list vlastnictví, nový občanský zákoník, digitalizace katastrálních map.cze
dc.subjectReal estate, abstract of title, new Civil Code, digitization of cadastral maps.eng
dc.titleEkonomické a právní aspekty evidence nemovitostí v České republicecze
dc.titleEconomic and legal aspects of real estate register in Czech Republiceng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeMacek Daniel
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record