Show simple item record

Study Solution of Through Road I/38 in Havlíčkův Brod

dc.contributor.advisorKočárková Dagmar
dc.contributor.authorHospodka Pavel
dc.date.accessioned2016-05-13T09:51:17Z
dc.date.available2016-05-13T09:51:17Z
dc.date.issued2015-12-07
dc.identifierKOS-673471302905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64114
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je studie řešení úprav průtahu silnice I/38 v Havlíčkově Brodě. Orientace práce je především na analýzu stávajícího stavu průtahu silnice I/38 v Havlíčkově Brodě. Dále jsou provedeny dopravní průzkumy na problematických křižovatkách průtahu a je zjištěna nehodovost na těchto křižovatkách. Cílem této práce jsou především variantní řešení problematických profilů průtahu, které povedou ke zvýšení její bezpečnosti a v neposlední řadě problematika chodců v oblasti.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is to study solutions of through road I/38 in Havlíčkův Brod. Orientation work is mainly on the analysis of the current state through road I / 38 in Havlíčkův Brod. There are also conducted traffic surveys on problematic crossroads and on these crossroads are detected accidents. The aim of this work are alternative solutions these problematic sections, in order to increase its safety and not least the issue of pedestrians in the area.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectkřižovatka, komunikace, dopravní značení, parkovací plochacze
dc.subjectcrossroad, road, traffic signs, parking areaeng
dc.titleStudie řešení úprav průtahu silnice I/38 v Havlíčkově Broděcze
dc.titleStudy Solution of Through Road I/38 in Havlíčkův Brodeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-01-13
dc.contributor.refereeMichková Vlasta
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record