Show simple item record

Photogrammetric Measurement of Road Surface Texturedc.contributor.advisorMičunek Tomáš
dc.contributor.authorVopava Lukáš
dc.date.accessioned2016-05-13T09:49:10Z
dc.date.available2016-05-13T09:49:10Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864461805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64012
dc.description.abstractDiplomové práce "Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky" seznamuje se základními teoretickými fyzikálními principy adheze, faktory ovlivňující přilnavost vozidel, zákonitostmi, vývojem fotogrammetrie a principy akcelerometrů. V praktické části bylo provedeno měření a vyhodnocení textury povrchu vozovky novými nepoužívanými postupy, použitím fotogrammetrického softwaru a akcelerometrů. Pro porovnání byly provedeny dnes používané metody, odměrná metoda a zkouška kyvadlem.cze
dc.description.abstractDiploma Thesis "Photogrammetric Measurement of Road Surface Texture" discusses basic physical principles of adhesion, factors affecting adhesion of road vehicles, regularities, evolution of photogrammetry and principles of accelerometers. In practical part there were executed measurements and evaluation of road surface texture with new unused procedures, using photogrammetric software and accelerometers. For comparison there were executed methods used nowadays, volumetric patch technique and the pedulum test.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectprotismykové vlastnosti vozovky, fotogrammetrie, akcelerometr, měření součinitele adheze, textura povrchu vozovkycze
dc.subjectskid resistance of road, photogrammetry, accelerometer, measuring adhesion, texture of the road surfaceeng
dc.titleFotogrammetrické měření textury povrchu vozovkycze
dc.titlePhotogrammetric Measurement of Road Surface Textureeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-25
dc.contributor.refereeMaršík Josef
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record