Show simple item record

Study of Traffic Solutions in the Street Osvoboditelů in Louny

dc.contributor.advisorKocourek Josef
dc.contributor.authorVocloň Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T09:48:56Z
dc.date.available2016-05-13T09:48:56Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864450505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64003
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Studie dopravního řešení v ulici Osvoboditelů v Lounech" je zhodnocení současného stavu průtahu silnice č. II/246 městem Louny. Stanovení kapacitních výpočtů dvou řešených úrovňových neřízených stykových křižovatek a jejich následná přestavba na okružní křižovatky. Dále porovnání výsledků z výpočtů a simulací parametrů dopravního provozu na stávajícím stavu a po přestavbě. Vliv zjištěných výsledků na dopravu ve městě Louny a v okolí.cze
dc.description.abstractThe subject of my diploma thesis called "The Study of Traffic Solution in the Street Osvoboditelů, the Town of Louny" is the evaluation of the current state of road No II/246 that goes through the town of Louny. The determination of the capacity calculations of two level unguided contact junctions being solved and their subsequent conversion into roundabouts come next. Further I deal with the comparison of the calculations results and simulations of traffic parameters on current conditions and on the conditions after the conversion. The impact of the results on the traffic in the town of Louny and its surroundings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectStyková křižovatka, okružní křižovatka, simulace, kapacita, úroveň kvality dopravy, Lounycze
dc.subjectUnguided contact junctions, roundabout, simulation, capacity, level of quality transport, Lounyeng
dc.titleStudie dopravního řešení v ulici Osvoboditelů v Lounechcze
dc.titleStudy of Traffic Solutions in the Street Osvoboditelů in Lounyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-22
dc.contributor.refereeDuda Vít
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record