Show simple item record

Numerical simulation of impact with the barriersdc.contributor.advisorMicka Michal
dc.contributor.authorLikhonina Raissa
dc.date.accessioned2016-05-13T09:48:30Z
dc.date.available2016-05-13T09:48:30Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.identifierKOS-587864423505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63982
dc.description.abstractHlavním cílem dané práce je provedení numerické simulace v programovém prostředí ANSYS LS-DYNA. Pro tyto účely byly zvoleny dva typy silničních svodidel s úrovní zadržení H2: JSNH4/H2 a JSAM-2/H2. Cíl dané práce úzce souvisí s dílčími úkoly, mezi kterými je sestavení výpočtových modelů, nastavení příslušných parametrů modelů, provedení výpočtů, vyhodnocení a porovnání dosažených výsledků. V dané práce byly použity programy ANSYS Workbench a LS-DYNA. Na základě stanovené síly nárazu, výsledného průhybu jednotlivých částí konstrukce a vypočtené vnitřní energie bylo provedeno vyhodnocení výsledků.cze
dc.description.abstractThe main aim of the present master's thesis is to perform numerical simulation in ANSYS LS-DYNA. For these purposes two types of safety barriers are used: JSNH4/H2 and JSAM-2/H2. The aim is closely connected with such objectives as safety barrier geometrical model creation, setting parameters of crash tests, calculation performance, data analysis and results evaluation. In this work ANSYS Workbench and LS-DYNA have been used. On the basis of impact forces, body displacement and internal energy obtained during numerical simulation the results evaluation is fulfilled.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectmetoda konečných prvků, nelineární vlastnosti, výpočtový model, okrajové podmínky, pružně-plastická deformace, úroveň zadržení, pracovní šířka, dynamický průhyb, pracovní diagram, Workbench, LS-DYNAcze
dc.subjectfinite element method, non-linear characteristics, numerical model, boundary conditions, elastic and plastic deformation, containment level, working width, dynamic deflection, stress-strain curve, Workbench, LS-DYNAeng
dc.titleNumerická simulace nárazu do svodidlacze
dc.titleNumerical simulation of impact with the barrierseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-30
dc.contributor.refereeFrydrýn Michal
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav mechaniky a materiálůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record