Now showing items 1-20 of 30

   Subject
   3D scanner, 3D scanning, 3D model, 3D printer, reverse engineering, laser, geometry, cuboid [1]
   3D skener, 3D skenování, 3D model, 3D tiskárna, reverzní inženýrství, laser, geometrie, kvádr [1]
   Automation, hardness mapping, porous materials [1]
   Automatizace, měření povrchové tvrdosti, porézní materiály [1]
   auxetic structures,finite element method,re-entrant tetrakaidecahedron,uni-axial compression,quasi-static loading [1]
   control software [1]
   droptest, bicycle helmet, reverse engineering, numerical analysis, LS-DYNA, Pamcrash [1]
   finite element method, non-linear characteristics, numerical model, boundary conditions, elastic and plastic deformation, containment level, working width, dynamic deflection, stress-strain curve, Workbench, LS-DYNA [1]
   head restraint, HIC, Dummy, LS-DYNA [1]
   hlavová opěrka, HIC, Dummy, LS-DYNA [1]
   instrumented indentation, Vickers hardness, control of measuring equipment, hardness measurement automatization [1]
   instrumentovaná indentace, tvrdost podle Vickerse, řízení laboratorních zařízení, automatizované měření tvrdosti [1]
   Interakce vozidlo-vozovka, metoda konečných prvků, numerický model, aplikace ANSYS Inc., řešič LS-DYNA, CAD (počítačem podporované kreslení). [1]
   LinuxCNC [1]
   LS-DYNA, LS-PrePost, lanové svodidlo, metoda konečných prvků, numerický model, nárazová zkouška [1]
   LS-DYNA, LS-PrePost, rope barriers, finite element method, numerical model, crash test [1]
   metoda konečných prvků, nelineární vlastnosti, výpočtový model, okrajové podmínky, pružně-plastická deformace, úroveň zadržení, pracovní šířka, dynamický průhyb, pracovní diagram, Workbench, LS-DYNA [1]
   metoda konečných prvků,reentrantní tetrakaidekaedr,jednoosý tlak,kvazi-statické zatěžování,auxetické struktury [1]
   multiprocessing [1]
   pádová zkouška, cyklistická přilba, reverzní inženýrství, numerická analýza, LS-DYNA, Pamcrash [1]