Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 31

  • Mechanické vlastnosti auxetických struktur určené numerickými simulacemi 

   Autor: Neuhäuserová Michaela; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: Fischer Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předkládaná práce se zabývá numerickou analýzou kvazi-statické tlakové mechanické odezvy auxetické struktury s elementární buňkou tvaru reentrantního tetrakaidekaedru v závislosti na vybraných geometrických parametrech ...
  • Instrumentace sestavy dělené Hopkinsonovy tyče pro dynamická měření 

   Autor: Falta Jan; Vedoucí práce: Zlámal Petr; Oponent práce: Šperl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce řeší problematiku instrumentace dělené Hopkinsonovy tyče modifikované pro dynamická měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. Zaměřuje se na návrh a realizaci součástí souvisejících se samotným záznamem ...
  • Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou hopkinsonovou tyčí 

   Autor: Adorna Marcel; Vedoucí práce: Kytýř Daniel; Oponent práce: Fischer Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předložená práce se zabývá vyhodnocováním dynamických experimentů prováděných na instrumentovaném zařízení SHPB modifikovaném pro měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. V rámci práce je navržena a implementována ...
  • Automatizovaná procedura měření povrchové tvrdosti porézních materiálů 

   Autor: Hos Jiří; Vedoucí práce: Krčmářová Nela; Oponent práce: Jíra Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Zkoušky určování povrchové tvrdosti představují jedny z nejpoužívanějších zkoušek materiálů. Výhodou tohoto typu testu je jeho minimální destruktivnost, nízké náklady na jeho provádění a relativně jednoduché vyhodnocení. ...
  • Rozšířená numerická studie chování lanového svodidla 

   Autor: Jelínková Martina; Vedoucí práce: Vyčichl Jan; Oponent práce: Frydrýn Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Diplomová práce je zaměřena na studie chování lanových silničních svodidel zatížených nárazem osobního automobilu. V obecné části práce je uveden přehled používaných záchytných systému na pozemních komunikacích. Základní ...
  • Nástroje pro řízení a vyhodnocování mikroindentačních zkoušek 

   Autor: Fenclová Nela; Vedoucí práce: Kytýř Daniel; Oponent práce: Šepitka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předložená práce se zabývá návrhem, výrobou a zprovozněním indentačního zařízení schopného indentace při nízkém zatížení metodou Vickers. Za tímto účelem byly navrženy dva způsoby zatěžování, první mód pro zatěžování ...
  • Vliv povrchových vlastností na tvorbu modelu pomocí 3D skeneru 

   Autor: Vejrážková Romana; Vedoucí práce: Vyčichl Jan; Oponent práce: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se věnuje popisu postupu skenování několika geometricky identických předmětů různých barev a povrchů za pomoci ručního 3D skeneru. Výstupem je tak vytvoření několika 3D modelů v počítači a porovnání postupu ...
  • Úvod do numerické studie interakce vozidlo-vozovka 

   Autor: Gargulák Jan; Vedoucí práce: Micka Michal; Oponent práce: Frydrýn Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této studie je vytvoření numerického modelu vozidla, které je schopno se pohybovat po určitém podkladu, tedy vozovce. Účelem této simulace je tedy rozpohybování tohoto numerického modelu. Numerická analýza simulace ...
  • Studie napjatosti zlomeniny tibie se sponou z materiálu s tvarovou pamětí 

   Autor: Čišecký Jakub; Vedoucí práce: Jírová Jitka; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Při dopravních nehodách dochází často ke komplikovaným zlomeninám, které se léčí pomocí vnitřní osteosyntézy. Vzhledem k vlastnostem materiálů s tvarovou pamětí lze předpokládat, že aplikace osteosyntetické spony vyrobené ...
  • Numerická simulace nárazu do svodidla 

   Autor: Likhonina Raissa; Vedoucí práce: Micka Michal; Oponent práce: Frydrýn Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Hlavním cílem dané práce je provedení numerické simulace v programovém prostředí ANSYS LS-DYNA. Pro tyto účely byly zvoleny dva typy silničních svodidel s úrovní zadržení H2: JSNH4/H2 a JSAM-2/H2. Cíl dané práce úzce souvisí ...
  • Studium ochranných vlastností cyklistické přilby pomocí hybridní metody 

   Autor: Kuciaková Petra; Vedoucí práce: Micka Michal; Oponent práce: Lenková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se zabývá problematikou cyklistických přileb, včetně jejich vývoje, technologií zpracování, používaných materiálů a legislativy, kterou se řídí jejich testování. Hlavním cílem této práce je využití metody ...
  • Numerická analýza tlumících vlastností opěrky hlavy 

   Autor: Rufferová Tereza; Vedoucí práce: Vyčichl Jan; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce Numerická analýza tlumících vlastností opěrky hlavy je vytvořit a analyzovat numerický model automobilové sedačky s hlavovou opěrkou v různých výškových polohách a i bez ní. Úkolem je provést ...
  • Experimentální studie chování cyklistické přilby při pádové zkoušce 

   Autor: Šudřich Martin; Vedoucí práce: Vyčichl Jan; Oponent práce: Šachl Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Studie napjatosti femuru s vnitřní osteosyntézou 

   Autor: Kunášek Václav; Vedoucí práce: Jírová Jitka; Oponent práce: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Stanovení tuhosti železničního spodku užitím MKP 

   Autor: Fejfar Ladislav; Vedoucí práce: Micka Michal; Oponent práce: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Posouzení deformačních vlastností konstrukce silnice 

   Autor: Hofman Jiří; Vedoucí práce: Micka Michal; Oponent práce: Šachl Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Efektivní vlastnosti pěnových materiálů pro MKP simulace určené homogenizací 

   Autor: Koudelka Petr; Vedoucí práce: Valach Jaroslav; Oponent práce: Němeček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostika únavové degradace C/PPS kompozitů pro letecký průmysl 

   Autor: Fíla Tomáš; Vedoucí práce: Kytýř Daniel; Oponent práce: Minster Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Numerická studie vlivu vyztužení geosyntetikem na únosnost železniční tratě v oblouku 

   Autor: Štěpánek Petr; Vedoucí práce: Micka Michal; Oponent práce: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie napjatosti modifikované totální endoprotézy kyčelního kloubu (TEP) 

   Autor: Svobodová Tereza; Vedoucí práce: Jírová Jitka; Oponent práce: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)