Show simple item record

PIT Information Systems During Diversions and Extraordinary Situations

dc.contributor.advisorNovotný Ivo
dc.contributor.authorCihelková Martina
dc.date.accessioned2016-05-13T09:48:15Z
dc.date.available2016-05-13T09:48:15Z
dc.date.issued2015-11-30
dc.identifierKOS-587864412105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63972
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů PID při výlukách a mimořádných událostech. Práce popisuje jednotlivé druhy informačních systémů a jejich strukturu, která je použita v PID. Systémy jsou porovnávány a hodnoceny na příkladech z různých měst. Práce je doplněna o obrázky výlukových letáků, vývěsek a schémat. V textu jsou zpracovány návrhy změn pro lepší získávání informací. Součástí práce je také anketa, která zjišťovala nedostatky ve struktuře dostupných informací. Jednotlivé odpovědi ankety jsou pro názornost zpracovány do grafů. Záměrem práce je zpracovat standardy kvality pro některé informační zdroje.cze
dc.description.abstractThesis is focused on the issues of information systems of public transport in Prague during diversions and extraordinary situations. This work describes different types of information systems and their structure used in PIT. The systems are compared and evaluated using examples from different cities. The work is complemented by photographs exclusion handout, diversions and schemes. The text prepared draft amendments to improve information retrieval. The work also includes survey, which deals with ideas to change the structure of information available. Individual survey answers are for illustrative processed into graphs. The intention of the work is to process quality standards for certain sources of information.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectInformační systémy, městská hromadná doprava, Pražská integrovaná doprava, výluka, mimořádnost, výlukový leták, vývěska, jízdní řády, webové stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, schéma výluk, anketacze
dc.subjectInformation systems, public transport, Prague integrated transport, diversion, extraordinary situations, exclusion handout, bulletin board, timetables, website, social networks, mobile application, scheme lockout, surveyeng
dc.titleInformační systém PID při výlukách a mimořádných událostechcze
dc.titlePIT Information Systems During Diversions and Extraordinary Situationseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-01-13
dc.contributor.refereeŠubrt Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record